Neurofysiologi

Medicinsk enhet för Neurofysiologi utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar

Våra undersökningar planeras individuellt allt efter patientens symtom. Vi utför undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar. Vid behandling av akuta hjärnskador övervakar vi hjärnans och nervernas funktion. Sedan juni 2020 är vi även en ackrediterad verksamhet av Swedac enligt ISO 17025: 2018 för provning av elektroencefalografiska undersökningar. 

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. Utefter vad som står i remissen bokar vi sedan in en tid och skickar en kallelse. Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Den neurofysiologiska undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.

Elektroencefalografi

Elektroencefalografi (EEG) är en icke invasiv metod för undersökning av hjärnans elektriska aktivitet. 

Läs mer här >>

Elektroneurografi (ENeG) 

Elektroneurografi är en icke invasiv metod för undersökning av elektrisk aktivitet i perifera nerver.

Läs mer här >>

Elektromyografi 

Med elektromyografi (EMG) registreras den elektriska aktiviteten i muskeln (skelettmuskulatur) med en nålelektrod, metoden är således invasiv.

Läs mer här >>

Evoked potentials (EP) 

Evoked potentials utgörs av små elektriska potentialer registrerad från centrala nervsystemet som svar på stimulering av sensoriska nervbanor.

Läs mer här >>

Sömnundersökningar 

Vi utför flera undersökningar för olika former av sömnstörningar. Dessa är bland annat sömnapnéutredning och MSLT (Multiple Sleep Latency Test).

Läs mer här >>

Fakta

  • Antal elektroencefalografi (EEG) per år (2020): 8 185 st
  • Snitt väntetid till elektroencefalografi (EEG) undersökning: 6 månader
  • Antal elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) per år (2020): 5 019 st
  • Snitt väntetid till elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) undersökning: 7 månader

Kontaktinformation

Namn: Lars Hyllienmark
Titel: Verksamhetschef
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se 

Skicka remiss

Remisser som kommer till oss granskas och prioriteras av en specialistläkare. Prioriteringen baseras på anamnesen i remissen, det är därför viktigt med noggrann och utförlig remissinnehåll. Samtliga patienter kallas via brev och sms, det finns ingen möjlighet till självbokning av besök. 

Vi har för närvarande väntetider som överstiger tre månader och begränsade resurser. På grund av detta har ett beslut tagits gällande EEG-undersökningar. Samtliga remisser för önskat EEG från externa mottagningar kommer återsändas med hänvisning att vända sig till en annan vårdenhet inom regionen. Detta beslut gäller från 6 mars 2023 vilket innebär att alla remisser som inkommit innan dess kommer utföras hos oss. Samma beslut har nu tagits för EMG/ENeG och gäller från 14 september 2023. 

Vi gör vårt bästa för att utöka verksamhetens kapacitet och minimera våra väntetider.

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Solna

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset Solna
ME Neurofysiologi Solna B8:16
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset HuddingeME Neurofysiologi Huddinge C178
141 86 Stockholm