Remissinformation Aortasjukdom thorakalt och abdominellt

Solna
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Kärlkirurgisk konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm