Välkommen till Kärlkirurgi

Medicinsk enhet för Kärlkirurgi bedriver specialiserad och högspecialiserad kärlkirurgisk vård, både akut och elektiv (planerad), samt forskning och utbildning inom kärlkirurgi.

Vår verksamhet

Vårdavdelning och mottagning är förlagd till Solna men konsult- och jourverksamheten bedrivs dygnet runt vid sjukhusen både i Solna och Huddinge samt tillsammans med Södersjukhuset för hela Region Stockholm.

Den kärlkirurgiska enheten bedriver huvudsakligen vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna. Enheten har två större patientflöden; Artär- och vensjukdom samt Aortasjukdom.

Verksamheten är Sveriges största och har en högspecialiserad akademisk profil med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, benartärkirurgi, karotiskirurgi och venös rekonstruktion. Verksamheten ansvarar också inom multidisciplinära nätverk för kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), blödningskontroll och kärltrauma.

Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen och blodbanan vid kärlkirurgiska ingrepp för aneurysm, benartärsjukdom, kärlskada och stroke. Avancerad molekylär kärlforskning bedrivs i kombination med patientnära forskning vilket utgör en unik plattform för lösningar av centrala kliniska frågeställningar. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kärlkirurgi och kirurgi. Flertalet nationella och internationella kurser genomförs inom enheten årligen.

Aortasjukdom

Inom patientflödet för aortasjukdom är de huvudsakliga sjukdomsgrupperna aneurysm och dissektion.

Läs mer här >>

Benartärsjukdom

Perifer kärlsjukdom är samlingsnamnet för sjukdomar, framför allt ateroskleros (åderförkalkning), som drabbar kärlen utanför hjärtat.

Läs mer här >>

Karotissjukdom

Åderförkalkning i halspulsådern (karotis) med förträngning av kärlet (stenos) är en viktig orsak till slaganfall (stroke).

Läs mer här >>

Vensjukdom

Vensjukdomar beror huvudsakligen på antingen stopp i kärlet (ventrombos) eller klaffläckage (venös insufficiens) och de vanligaste symtomen är bensvullnad, klåda, lokal värk och hudmissfärgning.

Läs mer här >>

Kärltrauma

Trauma är globalt sett en av de ledande orsakerna till död och bestående skador. Detta orsakar stort lidande för skadeoffer och deras anhöriga och genererar även stora kostnader för samhället. 

Läs mer här >>

Forskning och Utbildning (FoU)

Till Medicinsk enhet Kärlkirurgi finns en ytterst bred kärlkirurgisk forskningsverksamhet knuten som omfattar allt från registerbaserad epidemiologisk forskning till basal molekylärmedicinsk forskning som utförs i det kärlkirurgiska laboratoriet i BioClinicum.

Läs mer här >>

Fakta

  • Kärlkirurgisk operationsvolym; cirka 1500 operationer årligen.
  • Operationssalar; 1 öppen operationssal, 1 hybridsal, 2 minihybridsalar samt tillgång till traumahybridsal för akuta fall.
  • Mottagningsverksamhet; cirka 4000 öppenvårdsbesök och cirka 6000 vårdkontakter årligen.
  • FoU; vid enheten verkar 3 professorer, 2 docenter, 6 disputerade läkare och 1 disputerad sjuksköterska.

Kontaktinformation

Namn: Carl Wahlgren
Titel: Verksamhetschef
E-post: carl.wahlgren@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Kärlkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm