Remissinformation Vuxna med medfödda hjärtfel

Vid misstanke om hjärtklaffsjukdom; initiera utredning och behandling. Försäkra dig om att du följer rekommendationerna för remiss baserat på patientens symtombild.

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Kardiologisk konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm