Remissinformation Takyarytmi

Solna 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Kardiologisk konsultation. 
 
Eller per post
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01 
Eugeniavägen 3 
171 76 Stockholm 

 
Huddinge 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge.  
 
Eller per post
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Mottagning Hjärta och Kärl C2:89 
Hälsovägen, Huddinge  
141 86 Stockholm