Välkommen till Kardiologi

Medicinsk enhet för Kardiologi bedriver specialiserad och högspecialiserad hjärtsjukvård, både akut och elektiv (planerad) samt forskning och utbildning inom Kardiologi. Verksamheten är förlagd till både Huddinge och Solna och omfattar behandling av patienter med exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, pacemaker, hjärtklaffsjukdom och medfödda hjärtfel.

Vår verksamhet

I enheten för Kardiologi arbetar ett dedikerat team av läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare som är specialiserade inom hjärtsjukvård. Enheten är organiserad i 5 patientflöden (kranskärlsjukdom, hjärtsvikt, bradyarytmi, takyarytmi, hjärtklaffsjukdom och medfödda hjärtfel) och erbjuder medicinsk behandling och interventioner i hela spektrum av den moderna kardiologin.

I våra 10 operationssalar genomförs stora volymer av kateterburna interventioner och implantatkirurgi med hjälp av den senaste teknologin. Några exempel är 24/7 service för ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt, perkutana klaffingrepp, ablationsbehandling av arytmier, implantation av pacemaker och defibrillator, elektrodextraktioner och slutning av foramen ovale. På våra mottagningar tar vi hand om vanliga tillstånd såsom angina pectoris och hjärtsvikt men även sällsynta och komplexa hjärtsjukdomar och patienter som ej kan få hjälp någon annanstans.

Den kardiologiska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset är en av de största i landet och det pågår även en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kardiologi. I våra patientflöden samarbetar vi tätt med specialister inom hjärt- och kärlkirurgi, anestesi, klinisk fysiologi, genetik och rehabilitation med mera för att kunna erbjuda den bästa behandlingen för våra patienter.

Bradyarytmi

Inom bradyflödet arbetar vi med pacemaker och defibrillatorbehandling (ICD) av hjärtartymier och hjärtsvikt.

Läs mer här >>

Hjärtklaffsjukdom

Aortastenos är en allvarlig klaffsjukdom som har en hög mortalitet (25-50 % inom ett år) om klaffen inte ersätts med en protes.

Läs mer här >>

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av våra vanligaste folksjukdomar. Ca 250 000 till 300 000 personer i Sverige har hjärtsvikt.

Läs mer här >>

Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom) är en av de vanligaste formerna av kardiovaskulär sjukdom. 

Lär mer här >>

Takyarytmi

Arytmi är ett samlingsnamn för när hjärtats rytm avviker från den normala sinusrytmen. 

Läs mer här >>

Vuxna med medfödda hjärtfel

Idag ökar antalet vuxna som lever med medfödda hjärtfel, tack vare den framgångsrika behandlingen de får som barn.

Läs mer här >>

Fakta

  • Öppenvårdsbesök: över 30 000
  • Vårdtillfällen: ca 6 200
  • Medelvårdtid: 2,9 dygn
  • Ablation av arytmier: 1 500
  • Pacemaker/ICD interventioner: 1 100
  • Kateterburen implantation av hjärtklaffar: 300
  • Slutning av defekt i förmaksseptum: 120
  • Ytterligare fakta finns i Swedehearts årsrapport >>

Kontaktinformation

Namn: Frieder Braunschweig
Titel: Verksamhetschef
E-post: frieder.braunschweig@regionstockholm.se

Namn: Maria Gustavsson
Titel: Chefsassistent
E-post: maria.i.gustavsson@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna.

Eller per post:
Karolinska Universitetsshukhuset
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Hjärta och Kärl C2:89
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm