Luftvägskirurgi

Sektionen för luftvägskirurgi utreder och behandlar komplexa sjukdomstillstånd hos barn och vuxna inom övre luftvägar och halsens mjukdelar.

Om oss

Sektionen för luftvägskirurgi utreder och behandlar komplexa sjukdomstillstånd hos barn och vuxna inom övre luftvägar och halsens mjukdelar.

Vi är en tertiär enhet, till oss kommer patienter på remiss från andra specialister/verksamheter i Stockholm samt från centralsjukhus i andra delar av landet.

Våra fokusområden är:

-          Luftvägsrekonstruktion barn och vuxna

-          Luftvägspatologi hos det lilla barnet

-          Barn med trakeostomi

-          Medfödda avancerade mjukdelsanomalier i huvud-halsområdet inklusive vaskulära anomalier

Vårt arbetssätt är multidisciplinärt, vi har ett nära samarbete med anestesi och intensivvård, barnkirurgi, lungmedicin, logopedi m fl specialiteter och discipliner. Vi deltar i ett flertal multidisciplinära behandlingskonferenser.

Pediatriska Aerodigestiva teamet….osv

Vi är en del i det team som ansvarar för Karolinskas uppdrag att som enda vårdgivare i Sverige utföra EXIT (ex utero intrapartum treatment procedure) inom ramen för Nationell Högspecialiserad Vård.

Karolinska ÖNH är medlem i ”European Reference Network (ERN) for rare ENT-disorders”, en europeisk sammanslutning av tertiära center som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ovanliga diagnoser inom ÖNH.

Vår verksamhet består av mottagning, operation och slutenvård. Mottagningsverksamheten bedrivs på Huvud-halsmottagningen, adress A9:01 samt B8:11. Om du skall besöka oss kontrollera noga adressen på din kallelse för att hitta rätt. Vår slutenvård ligger i huvudsak på barnavdelning plan 9 samt vårdavdelning B10:17 (vuxna).

Våra vårdprogram

FOU

Kvalitetmått