Kontakta oss

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus och vid Danderyds sjukhus.

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans

Verksamhetschef

Alexander Ahlberg
E-post: Alexander Ahlberg

Chefsassistent

Anneth Rotevall
E-post: Anneth Rotevall 

Vårdenhetschef

Anna-Maria Svensson
E-Post: Anna-Maria Svensson

Sektion Öronkirurgi

T f Sektionschef

Åsa Bonnard 
E-Post: Åsa Bonnard

Sektion Näs- och bihålekirurgi

Sektionschef

Åsa Kågedal 
E-Post: Åsa Kågedal

Sektion Halskirurgi

Sektionschef

Magnus Starkhammar
E-Post: Magnus Starkhammar

Sektion Luftvägskirurgi

T f Sektionschef

Alexander Ahlberg  
E-Post:Alexander Ahlberg

Sektion Hörsel och Balans

Sektionschef

Jenny Häggström
E-Post: Jenny Häggström

Sektion Danderyd ÖNH

Sektionschef

Kristina Nyberg
E-Post: Kristina Nyberg

ST-organisation

Kristina Nyberg 
ST-chef
E-Post: Kristina Nyberg

Laila Hellkvist 
Specialistläkare 
E-Post: Laila Hellkvist

Jenny Häggström
Bitr överläkare/ST-studierektor
E-Post: Jenny Häggström

FoU-organisation

Lars Olaf Cardell
Professor
E-Post: Lars Olaf Cardell

Anna Granath
Överläkare 
E-Post: Anna Granath

Omvårdnadsansvarig

Sofie Henecke
Omvårdnadsansvarig
E-Post: Sofie Henecke

Omvårdnadschefer

Mikaela Jahdadic 
Öron näsa hals Danderyds sjukhus
E-post:Mikaela Jahdadic

Karolina Andersson
Jennika Lind 
Vårdavdelning Öron näsa hals och Dagvårdavdelning
E-post: Karolina Andersson
E-post: Jennika Lind

Maria Anckers, tf OVC
Barnhörselhabilitering Rosenlunds sjukhus
E-post: Maria Anckers

Hanna Söderlund 
Huvud- och halssjukdomar Solna
E-post: Hanna Söderlund

Halle Kogner
Hörselimplantat och Öron näsa hals Huddinge
E-post: Halle Kogner

Josefin Lind
Hörselrehabilitering Rosenlunds sjukhus
E-post: Josefin Lind

Linda Nordin
Hörsel och balans Huddinge
E-post: Linda Nordin

Linda Persson
Hörsel och balans Huddinge
E-post: Linda Persson

Marie Åstedt
Akutmottagning Huddinge
E-post: Marie Åstedt