Näs- och bihålekirurgi

Vår enhet handlägger såväl basala som högspecialiserade benigna och maligna näs- och bihålesjukdomar. Vi utreder och behandlar även förändringar i skallbasen, samt ansiktsfrakturer och tar hand om både barn och vuxna.

Om oss

Vår enhet handlägger såväl basala som högspecialiserade benigna och maligna näs- och bihålesjukdomar. Vi utreder och behandlar även förändringar i skallbasen, samt ansiktsfrakturer och tar hand om både barn och vuxna.

Vi är Sveriges största centrum för näs- och bihålekirurgi och har 11 specialister. Sektionen arbetar på Karolinska i Solna, Huddinge och Danderyd.

 • I Solna, som är vår bas, bedriver vi huvudsakligen avancerad högspecialiserad sjukvård. Våra avdelningar är B10:17 och NB:06. Våra mottagningar finns på A9 och B8.
 • I Huddinge handlägger vi akuta fall inom vårt område samt mer basal kirurgi som kräver inneliggande vård på ÖNH avdelningen B82.
 • Danderyd är vår dagkirurgiska enhet, där vi fokuserar på basal ÖNH vård.

Vi som arbetar på sektionen är:

Sektionschef och överläkare, Med. Dr Åsa Kågedal

Överläkare, Professor Pär Stjärne

Överläkare, Professor Claus Bachert

Överläkare, Med. Dr Babak Alinasab

Överläkare, Med. Dr Karin Toll

Biträdande överläkare Ola Fridman Bengtsson

Biträdande överläkare, Med. Dr Sofia Hultman Dennison

Biträdande överläkare, Med. Dr Laila Hellkvist

Biträdande överläkare Jian Ström

Biträdande överläkare Eirini Paziou

Specialistläkare Karl Johan Borstedt

Specialistläkare Elnaz Sepehri

Våra fokusområden:

 • Endoskopisk bihålekirurgi vid akut och kronisk rinosinuit
 • Främre skallbaskirurgi
 • Utredning och kirurgisk behandling av tumörer inom näs- och bihåleområdet
 • Ansiktsfrakturkirurgi
 • Rekonstruktiv näskirurgi
 • Utredning och behandling av luktnedsättning
 • Utredning och behandling av allergisk rinit och annan kronisk inflammation
 • Behandling av Hereditär Hemorragisk Telangiektasier (HHT) och andra komplicerade näsblödningar
 • Handledning och utbildning av medicine studenter och ÖNH ST-läkare inom rinologi

Samarbetspartners:
Vi arbetar multidisciplinärt kirurgiskt och medicinskt, med:

·         Neurokirurgi

·         Huvud hals tumörkirurgi

·         Onkologi

·         Plastikkirurgi

·         Käkkirurgi

·         Reumatologi

·         Lungmedicin/allergologi

·         Oftalmologi

Sektionen har ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät och samarbetar aktivt med Universitetet i Ghent och andra väletablerade internationella grupper. Vi bedriver en aktiv forskning inom såväl inflammation, tumör, allergi och frakturområdena. Vi deltar aktivt i nationella och internationella grupper inom dessa områden med syfte att utveckla vår verksamhet och bidra till en utveckling av rinologin i Sverige.

Vår vision är att vara ett av Europas ledande centrum för näs- och bihålesjukdomar.

 

FOU Näsbihålekirurgi

Enhetens ambition med forskning är att utveckla våra fokusområden.

 • Kronisk bihåleinflammation är en folksjukdom där vi deltar i spetsforskning när det gäller immunologiska mekanismer och nya medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder.
 • Näs- och bihåletumörer tillhör en grupp sjukdomar som är mycket ovanliga vilket har lett till en kunskapslucka. Vår sektion strävar efter att kartlägga förekomst samt handläggning och behandling av dessa tumörer, i första hand i Sverige. Vi undersöker också nya metoder för att kartlägga spridning av tumörerna.
 • Hypofystumörer är den vanligaste hjärntumören och vi deltar i ett forskningsarbete för att studera prognostiska faktorer som kan bidra till en bättre behandling.
 • Vid akut bihåleinflammation förekommer allvarliga komplikationer i ögon och hjärna hos barn, där vi deltar i kartläggning av bakteriologiska mekanismer och epidemiologi.
 • Behandling och uppföljning av ansiktsfrakturer studeras för att bidra till ett förbättrat omhändertagande.
 • I samband med Covid 19 pandemin startades ett luktcentrum där både infektionsutlöst och annan luktnedsättning studeras, parallellt med den kliniska verksamheten.
 • Allergisk rinit är en folksjukdom där vi deltar i arbetet för att utveckla nya metoder för allergivaccination.