Kontakta oss

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna, Rosenlunds sjukhus och vid Danderyds sjukhus.

Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans

Verksamhetschef

Alexander Ahlberg
E-post: alexander.ahlberg@regionstockholm.se

Chefsassistent

Anneth Rotevall
E-post: anneth.rotevall@regionstockholm.se

Vårdenhetschef

Anna-Maria Svensson
E-Post: anna-maria.h.svensson@regionstockholm.se

Sektion Öronkirurgi

Sektionschef

Henrik Smeds
E-Post: henrik.smeds@regionstockholm.se

Sektion Näs- och bihålekirurgi

Sektionschef

Åsa Kågedal 
E-Post: åsa.kågedal@regionstockholm.se

Sektion Halskirurgi

Sektionschef

Magnus Starkhammar
E-Post: magnus.starkhammar@regionstockholm.se

Sektion Luftvägskirurgi

Sektionschef

Malin Wendt 
E-Post: malin.a.wendt@regionstockholm.se

Sektion Hörsel och Balans

Sektionschef

Jenny Häggström
E-Post: jenny.s.haggstrom@regionstockholm.se

ST-organisation

David Landin
ST-chef
E-Post: david.landin@regionstockholm.se

Laila Hellkvist 
Specialistläkare 
E-Post: laila.hellkvist@regionstockholm.se 

Jenny Häggström
Bitr överläkare/ST-studierektor
E-Post: jenny.s.haggstrom@regionstockholm.se

FoU-organisation

Lars Olaf Cardell
Professor
E-Post: lars-olaf.cardell@regionstockholm.se

Anna Granath
Överläkare 
E-Post: anna.granath@regionstockholm.se

Omvårdnadsansvarig

Sofie Henecke
Omvårdnadsansvarig
E-Post: sofie.henecke@regionstockholm.se

Omvårdnadschefer

Marie Åstedt
Akutmottagning Huddinge
E-post: marie.åstedt@regionstockholm.se

Cecilia Hallberg
Barnhörselhabilitering Rosenlunds sjukhus
E-post: cecilia.hallberg@regionstockholm.se

Carina Jankevics
Huvud- och halscancer Solna
E-post:carina.jankevics@regionstockholm.se

Linda Nordin
Hörsel och balans Huddinge
E-post: linda.nordin@regionstockholm.se

Linda Persson
Hörsel och balans Huddinge
E-post: linda.e.persson@regionstockholm.se

Halle Kogner
Hörselimplantat och Öron näsa hals Huddinge
E-post: halle.kogner@regionstockholm.se

Birgitta Westling
Hörselrehabilitering Rosenlunds sjukhus
E-post: birgitta.westling@regionstockholm.se

Malin Boman
Öron näsa hals Danderyds sjukhus
E-post: malin.boman@regionstockholm.se