Cannabis, U-, metoden är uppdaterad

Nyhet

Fr.o.m. 22 november inkluderas Hexahydrocannabinol (HHC) i metoden för Cannabis (Tetrahydrocannabinol/THC) i urin.

För THC och HHC i urin mäts huvudmetaboliterna THC-syra och HHC-syra. Gränsvärdena är samma för båda (10 µg/L).

Besök droganalyslaboratoriets sida för mer information. Provtagningsanvisningen för Cannabis i urin hittar du här.