Minskad tillgänglighet för manuell granskning av B-Celler

Nyhet

Under semesterperioden kommer Klinisk kemi att tvingas minska tillgängligheten för manuell granskning av B-Celler

Under perioden vecka 26 till vecka 32 kommer därför manuell granskning av B-Celler endast kunna garanteras under helger klockan 08:00 – 13:00 och under vardagar klockan 08:00 – 16:00.

Konsekvensen av detta är att i de fall manuell granskning av de vita blodkropparna krävs, till exempel vid misstänkt förekomst av blaster, så kan detta inte garanteras utanför de ovan angivna tiderna. Den manuella granskningen kommer då utföras efterföljande morgon.

Observera att räkning av B-Neutrofila granulocyter fortfarande kan utföras dygnet runt och vi rekommenderar att denna analys beställs i stället för B-Celler i de fall en fullständig differentialräkning inte är nödvändig.

Vid förfrågningar v.g. kontakta


Stina Wahlberg
Sektionschef Laboratorier
Telefon: 0725-84 06 09
E-post: Stina Wahlberg


Niklas Bark
Sektionschef hematologi
Telefon: 0708-82 67 96
E-post: Niklas Bark


Carina Ritzmo
Verksamhetschef
Klinisk kemi