Cannabis, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:

I metoden detekteras: huvudmetaboliterna THC-syra (delta-8-THC och delta-9-THC) samt HHC-syra (hexahydrocannabinol)

Screening utförs med immunkemisk metod.
Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret

  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Cannabis 25 µg/L 10 µg/L (THC-syra och HHC-syra)
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen.
Pappersremiss: Droganalys, klinisk farmakologi.
(​för företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
 
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
 
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte kan ske samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:
Ja