Remissinformation Klinisk genetik

Till Klinisk genetik kan patientansvarig läkare på sjukhus eller vårdcentral skriva remiss för genetisk vägledning och utredning av genetiskt orsakade sjukdomar inklusive ärftlig cancer, ärftliga demenssjukdomar, syndrom och sällsynta diagnoser.

Patientremisser

Till vår patientmottagning kan du komma med hjälp av:

På sidan "Beställa analyser - våra remiss och svarasalternativ" hittar du också Blanketten för samtycke för att utföra genetisk diagnostik som ska skickas in tillsammans med remissen till oss.

Pappersremiss skickas med post till:

Karolinska Univeritestlaboratoriet
Klinisk genetik, L4:02
Gävlegatan 68
171 76 Stockholm

Laboratorieremisser

  • Elektroniska beställningar skickas via den Multidiciplinära beställningsvyn i Take Care.
  • Vi tar också emot elektroniska beställningar av utvalda analyser via Labportalen.
  • Pappersremiss finns för utskrift på sidan "Beställa analyser - våra remiss och svarasalternativ". Det finns två stycken att välja på en generell och en för fosteranalyser.

Speciell pappersremiss för NIPT-prov finns att beställa i Webbutiken för dig som inte har tillgång till Take Care eller Labportalen.

Provet och eventuell papperslaboratorieremiss skickas enligt information på sidan "Packning och transport"

 

Vid frågor om provtagning se länkarna nedan

Vid frågor kontakta:

Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice
Telefon: 08-517 719 99