Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

Läkemedelsanalyser under helgdagar 2020

Missbrukslaboratoriet effektiviserar analysutbudet för drogtester i urin. Gäller fr.o.m. 2020-05-18.

Detta innebär att två av våra multimetoder: "Missbruksläkemedel, U-" och "Växt-och svampdroger, U-" slås ihop till "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-".

Ytterligare information.

Analys för drogtest i utandningsprov avvecklas 8 juni.

Missbrukslaboratoriet rekommenderar alla som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att gå över till drogtestning i urin eller saliv.

Ytterligare information.

Klorokin och Hydroxiklorokin

Nya analyser Klinisk farmakologi fr.o.m. 2020-04-21

Koncentrationsmätning i helblod.

Dessa preparat har haft en omfattande användning vid covid-19 men Läkemedelsverket uppmärksammade nyligen att kliniska studier krävs för bättre förståelse kring risk-nytta-förhållandet. Koncentrationsmätningar kan bidra till säkrare dosering både inom studier och klinisk behandling, i synnerhet vid försämrad njurfunktion och njurersättningsterapi. 

Man kan även överväga att analysera koncentrationen av klorokin och hydroxiklorokin veckorna efter avslutad behandling om man misstänker att kvardröjande nivåer stör andra läkemedel.

Koncentrationsmätning är sedan tidigare aktuellt även under immunmodulerande behandling med dessa preparat, i synnerhet för hydroxiklorokin vid reumatisk sjukdom och SLE. 

Länk till provtagningsanvisning klorokin.

Länk till provtagningsanvisning hydroxiklorokin.

Kontakt: Erik Eliasson, medicinskt ansvarig Sektionschef Kliniskt laboratoriestöd Mobil 073 620 43 37

 

 

 

I Framkant