Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

 • Fr.o.m. 1 april 2022 utökas "Multianalys stor drogtest, saliv-" med 5 substanser (zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin).

  Detta gäller endast om drogtesten tas med Quantisal provtagningskit. För Greiner Bio One gäller fortsatt de tidigare 35 substanserna.

 • Opioider i plasma

  Från den 1 februari 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera buprenorfin, oxykodon, tramadol, morfin samt kodein och metaboliter till dessa läkemedel i plasma med en ny metod.

  Analys kommer att ske med hjälp av LC-MS/MS istället för tidigare analysteknik LC-MS. 

  Från 220201 kommer buprenorfin, morfin samt kodein med metaboliter ej längre att kunna analyseras i serum, rekommenderat provrör är NaHep.

 • 1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

 

ytterligare information