Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

Ett nytt nummer av Drogtestnytt finns tillgängligt fr.o.m. 21-04-12

Från och med 12 april 2021 kompletteras beställningssortimentet med ytterligare ett provtagningskit för insamling av drogtest i saliv.

ytterligare information

Från och mer 2021-01-19 är svarsrutinen förändrad avseende kiral analys av amfetamin i urin

ytterligare information

Missbrukslaboratoriet kompletterar utbudet med ny screeningmetod för drogtest av tramadol i saliv från och med 2021-01-18.

ytterligare information

Klorokin och Hydroxiklorokin

Nya analyser Klinisk farmakologi fr.o.m. 2020-04-21

Koncentrationsmätning i helblod.

Dessa preparat har haft en omfattande användning vid covid-19 men Läkemedelsverket uppmärksammade nyligen att kliniska studier krävs för bättre förståelse kring risk-nytta-förhållandet. Koncentrationsmätningar kan bidra till säkrare dosering både inom studier och klinisk behandling, i synnerhet vid försämrad njurfunktion och njurersättningsterapi. 

Man kan även överväga att analysera koncentrationen av klorokin och hydroxiklorokin veckorna efter avslutad behandling om man misstänker att kvardröjande nivåer stör andra läkemedel.

Koncentrationsmätning är sedan tidigare aktuellt även under immunmodulerande behandling med dessa preparat, i synnerhet för hydroxiklorokin vid reumatisk sjukdom och SLE. 

Länk till provtagningsanvisning klorokin.

Länk till provtagningsanvisning hydroxiklorokin.

Kontakt: Erik Eliasson, medicinskt ansvarig Sektionschef Kliniskt laboratoriestöd Mobil 073 620 43 37