Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

Ett nytt nummer av Drogtestnytt finns tillgängligt.

Från och med 12 april 2021 kompletteras beställningssortimentet med ytterligare ett provtagningskit för insamling av drogtest i saliv.

ytterligare information

Från och mer 2021-01-19 är svarsrutinen förändrad avseende kiral analys av amfetamin i urin

ytterligare information

Missbrukslaboratoriet kompletterar utbudet med ny screeningmetod för drogtest av tramadol i saliv från och med 2021-01-18.

ytterligare information