Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

Provrör med gul kork

som används för drogtest i urin (art. 9101) och drogtestkit i urin (art nr 9001), som används för drogtester i arbetslivet, kan åter beställas från webbutiken, Webbutiken (karolinska.se)

Tillfällig brist på rör för drogtester i urin.

Provrör med gul kork som används för drogtest i urin (art. 9101) är för tillfället slut pga tillverkningsproblem hos leverantören. Denna brist berör även drogtestkit i urin (art nr 9001), som används för drogtester i arbetslivet. Leverantörens prognos är att rören åter kan levereras först i mitten av augusti.

Drogtest i saliv rekommenderas tills vidare.

Då inga andra rörtyper kan användas i vår automation, rekommenderar vi att ni beställer drogtest i saliv till dess att provrören åter finns i lager.

Provtagningsmateriel för salivprovtagning finns att beställa i webbutiken och analysbeställning sker på samma sätt som ni beställer andra analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet.

Det finns två olika provtagningskit för drogtester i saliv.

Drogtest saliv Quantisal (art. 9002) kan användas för snabb immunkemisk screening med snabba svar. Följande substanser kan beställas som enskilda analyser: 

  • Amfetaminer
  • Bensodiazepiner
  • Cannabis 
  • Kokain 
  • Opiater 
  • Tramadol

Quantisal provtagningskit kan även användas för beställning av ”Stor drogtest i saliv” som innehåller de flesta vanliga droger, totalt 40 olika substanser.

Drogtest saliv Greiner Bio-one (art 9011), kan enbart beställas som ”Stor drogtest i saliv” med 35 olika substanser.

Se respektive provtagningsanvisning på karolinska.se/lab för mer information.

Uppdaterad information om när rör för drogtest i urin finns att beställa kommer att publiceras på karolinska.se/lab

Gerd Ackehed
Enhetschef, Droganalyslaboratoriet
farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Länk till Informationsbrev om byte från urin till saliv

 

Tillägg av substanser i metoden "Internetdroger, U-"

2-Me-PVP (2-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)
DMXE (Deoxymethoxetamine) 
2-MEB (2-Methylethylbuphedrone)
3-Me-PCP 
4F-MAR (para-fluoro Methylaminorex)

Tillägg av substans till metoden "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-"

Tapentadol

Fr.o.m. 1 april 2022 utökas "Multianalys stor drogtest, saliv-" med 5 substanser

(zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin). Detta gäller endast om drogtesten tas med Quantisal provtagningskit. För Greiner Bio One gäller fortsatt de tidigare 35 substanserna.

Opioider i plasma

Från den 1 februari 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera buprenorfin, oxykodon, tramadol, morfin samt kodein och metaboliter till dessa läkemedel i plasma med en ny metod.

Analys kommer att ske med hjälp av LC-MS/MS istället för tidigare analysteknik LC-MS. 

Från 220201 kommer buprenorfin, morfin samt kodein med metaboliter ej längre att kunna analyseras i serum, rekommenderat provrör är NaHep.

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

ytterligare information