Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) arbetar med att förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Vi har ett nära samarbete med regionens alla expertteam. CSD ger vägledning och information, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar.

Webbredaktör: Eva Ekblom