Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. En sällsynt diagnos definieras som förekommande hos högst 5/10 000 personer inom EU. Dessa är ofta genetiska, har en omfattande symptombild och leder till funktionsnedsättning. Detta gör att man behöver hjälp från många olika specialister och stödinsatser under hela livet. CSD kan hjälpa dig med vägledning och information, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar. Remisser rörande patientfrågor ställs till Klinisk genetik.

Med anledning av Covid-19 pandemin. Vissa med sällsynta diagnoser kan tillhöra en riskgrupp. Om ditt tillstånd innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med en läkare. Observera att mycket information är allmänt hållen då det ännu inte finns mer information kring denna nya virusinfektion. Vi hänvisar dig med en sällsynt diagnos till Folkhälsomyndigheten och 1177 för vidare information.

Sällsynta diagnoser och Covid-19 pandemin

Mer information om sällsynta diagnoser

 

CSD i samverkan 

 

Kontakt CSD

  

CSD Karolinska anordnar temadagar och utbildningar kring sällsynta diagnoser

Under rådande omständigheter har temadagar under 2020 begränsats.

Presentationer från tidigare temadagar

 

Temadagar / aktuellt 2020

 

Regionala expertteam / expertresurser

ERN - Europeiska referensnätverk

Databaser / Information

Rapporter

Studie