Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) arbetar med att förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. En sällsynt diagnos definieras som förekommande hos högst 5/10 000 personer. Dessa är ofta genetiska, har en omfattande symptombild och leder till funktionsnedsättning. Detta gör att man behöver hjälp från många olika specialister och stödinsatser under hela livet. CSD kan hjälpa dig med vägledning och information, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar. Remisser rörande patientfrågor ställs till Klinisk genetik.

 - Mer information om sällsynta diagnoser

 - CSD i samverkan

Med anledning av Covid-19 pandemin.
Vissa med sällsynta diagnoser kan tillhöra en riskgrupp. Om ditt tillstånd innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med en läkare. Observera att mycket information är allmänt hållen då det ännu inte finns mer information kring denna nya virusinfektion. Vi hänvisar dig med en sällsynt diagnos till Folkhälsomyndigheten och 1177 för vidare information.

 

Covid-19 och Sällsynta diagnoser 

Kontakt CSD

 

Temadagar / aktuellt 2021. CSD Karolinska anordnar utbildningar kring sällsynta diagnoser

  

Regionala expertteam / expertresurser

ERN - Europeiska referensnätverk

Databaser / Information

Rapporter

Studie