Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) arbetar med att förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Vi ger vägledning och information, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar. CSD har ett nära samarbete med regionens alla expertteam. Remisser rörande patientfrågor ställs till respektive team enligt nedan.

Webbredaktör: Eva Ekblom