Remissinformation CMMS

CMMS remissinformation handlar om våra utskriftbara specialremisser för metabolutredningar, porfyriutredningar samt behandlingskontroller av patienter med CAH som kan skrivas av patientansvarig läkare på sjukhus eller vårdcentral.

Information som måste finnas på remissen

08 september 2020, 06:28

Det är mycket viktigt att det tydligt framgår på remissen vem som är beställare, betalare och mottagare av analyssvaren, annars riskerar provsvaren att bli försenade.

I värsta fall kan remissen inte hanteras alls.

Ofullständigt ifyllda remisser beläggs med en administrativ avgift.

Laboratorieremisser

Elektroniska beställningar skickas via den Multidiciplinära beställningsvyn i Take Care inom Region Stockholm.

Du som inte har tillgång till Take Care kan använda våra ifyllningsbara pappersremisser i PDF-format. CMMS respektive provtagningsanvisning (PTA) beskriver i detalj de viktigaste punkterna att ta med vid ifyllande av pappersremisser.

Remisser för metabola sjukdomar

Du kan också använda dig av lösningen "Webbremiss och webbsvar". Denna lösning är för dig som inte har elektronisk överföring direkt till eller ifrån ditt journalsystem.

Läs mer om hur man får tillgång till lösningen "Webbremiss och webbsvar" på sidan "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"

Provet och eventuell papperslaboratorieremiss skickas enligt information på sidan "Packning och transport"

 

Vid frågor kontakta:

Karolinska Universitetslaboratoriets kundservice
Telefon: 08-123 71999