Provtagningsrör för feces

Sidan beskriver vilket rör som ska användas vid olika undersökningar av fecesprover. För mer information om provtagning och analyser, se specifika provtagningsanvisningar.

Webbredaktör: Erika Sjöbom

Granskare: Christel Granwald , Chef, Kundrelationer

Uppdaterad: