Feces, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på feces. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.     
     
Bakterier
Använd Baktset:
Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent
Beställ: Bakterieodling
Analys: Salmonella, shigella, yersina, campylobacter, aeromonas och plesiomonas utförs alltid tillsammans.

Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens 
Beställ: EHEC-DNA, ETEC-DNA, EPEC-DNA, EIEC-DNA
Beställ: ESBL eller ESBL-CARBA
Beställ: Koleraodling, bakterieodling ingår alltid

Beställ: VRE-screening
Analys: VRE-DNA vanA och vanB

Använd Fecesrör, 2-3 skedar feces:
Beställ: Clostridium difficile toxin B-DNA
Beställ: Helicobacter pylori-Ag
Beställ: Mykobakterieodling

Parasiter
Använd Fecesrör, 2-3 skedar feces för samtliga parasitanalyser nedan:

Beställ: Parasit -DNA
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica-och  Giardia intestinalis-DNA
utförs alltid tillsammans.

Beställ:
Parasit, utland
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis-DNA och Mikroskopi maskägg
utförs alltid tillsammans. 

Beställ: Parasit, immunsupp
Analys: Cryptosporidium species-, Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis-DNA och Mikroskopi maskägg
utförs alltid tillsammans.

Beställ:
Parasiter mikroskopi, ange specifik frågeställning
Beställ: Schistosoma, maskägg
Beställ: Strongyloides


Svamp
Använd Baktset:
Beställ: Svampodling

Virus
Använd Fecesrör, 2-3 skedar feces för samtliga virusanalyser nedan:

Beställ: Enterovirus-RNA

Beställ: GE, virus utvidgad
Analys: Adenovirus-DNA, Astrovirus-, Norovirus GI- och Norovirus GII-, Rotavirus- och Sapovirus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Norovirus-RNA
Analys: Norovirus GI- och Norovirus GII-RNA.

Beställ: Noro, Rota
Analys: Norovirus GI-, Norovirus GII-RNA och Rotavirus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Parechovirus-RNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder på provtagningsmateriel för feces  

Baktset
Det är möjligt att ta fecesprov med Baktset på olika sätt.

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.     

Fecesrör

Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll Fecesröret med 2-3 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i Fecesröret och skruva på locket.

- För parasitprov
Ta om möjligt även blodiga eller slemmiga partier.     
För Strongyloides, färskt fecesprov bör vara på parasitlaboratoriet måndag eller tisdag då undersökning/anrikning av provet sker i 4-5 vardagar.

Virusset för norovirus
I undantagsfall kan pinnprov tas, använd Virusset.
För upp provpinnen ett par centimeter i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Strongyloides förvaras i rumstemperatur, se anvisning.     
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Transporthylsa ska alltid användas. Märk både provrör och transporthylsa.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas: 
- Svampodling: Svar lämnas inom 5 vardagar. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.