Feces, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Feces kan tas med provpinne eller i Fecesrör beroende på frågeställning/analys.

Pinnprov
Provet tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

Använd Baktset
- Acinetobacter, Bakterieodling, Bakteriescreening, specifik art
- EHEC, ETEC, EPEC, EIEC, ESBL, Kolera, VRE-sceening
- Svampodling

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.     

Fecesrör
Använd Fecesrör
- Clostridioides difficile, Helicobacter, Mykobakterier
- Parasit-DNA, Parasiter mikroskopi, Schistosoma, Strongyloides
- Enterovirus, GE virus utvidgad, norovirus och parechovirus

- Coronavirus SARS-CoV-2
Prov tas endast i beställningen Slutenvård. Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.   

Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll Fecesröret med 2-3 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i Fecesröret och skruva på locket.

- För parasitprov
Ta om möjligt även blodiga eller slemmiga partier.     
För Strongyloides, färskt fecesprov bör vara på parasitlaboratoriet måndag eller tisdag då undersökning/anrikning av provet sker i 4-5 vardagar.

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning Norovirus -pinnprov
I undantagsfall kan pinnprov tas.
Använd Virusset

För upp provpinnen ett par centimeter i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Strongyloides förvaras i rumstemperatur, se anvisning.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga fecesprov. Transporthylsa ska alltid användas. Märk både provrör och transporthylsa. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost. 

Fecesprov analyseras inte i snabbspåret.

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas: 
- Svampodling: Svar lämnas inom 5 vardagar. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.