Minsta provmängd på småbarn

Småvolymsrör används i första hand till prematura barn men kan också användas till små barn och mycket svårstuckna patienter i alla åldrar. Venös provtagning rekommenderas eftersom det ger säkrare värden

Minsta mängd blod i småvolymsrör

Mängden blod har beräknats med hänsyn till hemoglobinvärdet 180 g/L och instrumentvolymen. Rören är märkta med min och max volym. För att kvaliteten ska garanteras ska blodvolymen fyllas mellan graderingarna.

För information om provhantering, förvaring och transport se respektive analys i Provtagningsanvisningarna.

Småvolymsrör (Mikrorör) bilder

Rörordning vid kapillärprovtagning

Rör för kapillärprovtagning

 • Mikrotainerrör (BD)
 • Mikrovette (Sarstedt)

Övriga småvolymsrör

Minicollect, ljusblå kork (Greiner Bio)

 • Används för venprovtagning av koagulationsprover.

Kapillärrör

 • Används till exempel vid provtagning av kapillär blodgas. 

Angivna mängder räcker till en analysomgång.

Klinisk kemiska och hematologiska prover

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:
Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • Natrium, P-, Kalium, P-*, Calcium, P- , Klorid, P-
  400 µL (Oavsett en eller alla analyser)

 • Albumin, P- ,ALP (Alk fosfatas), P-, Bilirubin, P-, Bilirubin konj, P-, CRP, P-,  Fosfat, P-,  Magnesium,P-, Pankreasamylas, P-,  Kolesterol, P-,  HDL-kolesterol, fP-, Triglycerid, fP-, Urea,  P-
  1-7 analyser 400 µL, mer än 7 analyser 500 µL, mer än 10 analyser 600 µL.

 • ALAT, P-,  ASAT, P-,  CK (Kreatinkinas), P-,  GT, P-,  Järn, P-,  Kreatinin, P-,  LD, P-, Urat, P-
   400 µL, 3-4 analyser  600 µL. Mer än 4 analyser två rör a  600 µL och 400 µL.

 • Troponin T, P-
  600 µL
 • Cystatin C, P-
   400 µL

* Kapillärprov bör undvikas.

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µLoch max 600 µL. Minsta mängd blod:

Dessa analyser kan tas i samma rör. 
Instrumentvolymen 460 µL behöver bara tas med en gång om du beställer  flera analyser i gruppen.

 • TSH, S-
  320+460=780 µL (2 rör)
 • T4, fritt, S- 
  90+460=550 µL
 • TSH, S- + T4, fritt, S- = 320 + 460 + 90 = 870 µL (2 rör)
 • T3, fritt, S- 
  170+460=630 µL (2 rör)
 • Ferritin, S- 
  30+460=490 µL
 • Kobalamin, S-
  150+460=610 µL (2 rör)

Enskild analys, ska tas i separat rör

 • Testosteron, S-
  500 µL

Vid mindre mängd se även provtagningsanvisning för "Tyreoideanalyser för pediatriska prover".

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • IGF-1, S-
  120 µL
 • IGFBP-3, S-
  120 µL
 • IGF-1, S- och IGFBP-3, S-
  150 µL 

 Dessa analyser tas i separata rör på grund av den mängd blod som behövs

 • Insulin, fS- (kapillärprov bör undvikas)
  600 µL
 • Procalcitonin, S-
  600 µL
 • S 100 B, S-
  600 µL

Enskilda analyser, ska tas i separata rör

 • 25 OH Vitamin D, S-
  700 µL (2 rör)
 • MMA (Metylmalonat), S-
  1,4 mL (OBS enhet, 3 rör)
 • Östradiol, känslig, S-
  700 µL (2 rör)
 • Alfa-Fetoprotein, S-
  600 µL

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

Enskilda analyser, ska tas i separata rör

 • Glukos, P-
  400 µL
 • Laktat, P-
  400 µL

EDTA-rör, lila propp

Fyll varje rör till min 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • PTH, P-
  600 µL (två rör)

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • HbA1c, B-
  50 µL
 • Blodstatus/B-celler, B- (Se provtagningsanvisningarna för Blodstatus)
  250 µL
 • Hemoglobinfraktioner, B-
  50 µL
 • G-6-PD och B-G-6-PD, screening, B-
  100 µL

Läkemedel

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp eller Li-heparinrör utan gel, mörkgrön propp

Fyll varje rör till min 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • Aciklovir, S-
  250 µL
 • Amikacin, S- *
  250 µL
 • Etosuximid, P-/S- *
  250 µL
 • Fenobarbital, P-/S- *
  250 µL
 • Ganciklovir, S- 
  250 µL
 • Gentamycin, S- *
  250 µL
 • Levetiracetam, P-/S- *
  250 µL
 • Tobramycin, S- *
  250 µL
 • Valproat, P-/S- *
  250 µL
 • Vankomycin, S- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

EDTA-rör, lila propp

Min 250 µL max 500 µL/rör. Minsta mängd blod:

 • Ciklosporin, B- *
  250 µL
 • Everolimus, B- *
  250 µL
 • Sirolimus, B- *
  250 µL
 • Tacrolimus, B- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

Mikrobiologiska prov

Hepatit/HIV, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Hepatit A-, B-, C- och HIV-Ak
  1200 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och C-Ak
  850 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och HIV-Ak
  800 µL (2 rör)
 • Hepatit B-, C- och HIV-Ak
  950 µL (2 rör)
 • Hepatit A IgG- och IgM-Ak 
  450 µL
 • Hepatit A IgM-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBsAg
  450 µL
 • Hepatit B, HBs-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBc-Ak
  400 µL
 • Hepatit C, HCV-Ak
  450 µL
 • HIV 1/ HIV 2-Ag/Ak
  450 µL

ToRCH, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • ToRCH (Toxoplasma, rubella, CMV, herpes simplex)
  1200 µL (2 rör)
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Herpes simplex 1 och 2 IgG-Ak
  550 µL
 • Rubella IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Parvovirus B-19 IgG- och IgM-Ak
  600 µL
 • Toxoplasma IgG- och  IgM-Ak
  400 µL

CMV/EBV,  serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • CMV och EBV
  600 µL
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • EBV EBNA IgG-Ak
  400 µL

Immunitet, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Difteri, morbilli, parotit, rubella, och tetanus immunitet
  400 µL
 • Difteriimmunitet
  400 µL
 • Morbilli IgG-Ak
  400 µL
 • Parotit IgG-Ak
  400 µL
 • Rubella IgG-Ak
  400 µL
 • Tetanus immunitet
  400 µL