Minsta provmängd på småbarn

Småvolymsrör används i första hand till prematura barn men kan också användas till små barn och mycket svårstuckna patienter i alla åldrar. Venös provtagning rekommenderas eftersom det ger säkrare värden.

Minsta mängd blod i småvolymsrör

Mängden blod har beräknats med hänsyn till hemoglobinvärdet 180 g/L och instrumentvolymen. Rören är märkta med min och max volym. För att kvaliteten ska garanteras ska blodvolymen fyllas mellan graderingarna.

För information om provhantering, förvaring och transport se Provtagningsanvisningarna.

Angivna mängder räcker till en analysomgång.

Småvolymsrör (Mikrorör) bilder

 • Mikrotainerrör (BD)
 • Mikrovette (Sarstedt)
 • Minicollect (Greiner Bio)

Minicollect (ljusblå kork)

 • Används för venprovtagning av koagulationsprover.

Kapillärrör

 • Används till exempel vid provtagning av kapillär blodgas. 

Klinisk kemiska och hematologiska prover

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:
Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • Natrium, P-, Kalium, P-*, Calcium, P- , Klorid, P-
  400 µL (Oavsett en eller alla analyser)

 • Albumin, P- ,ALP (Alk fosfatas), P-, Bilirubin, P-, Bilirubin konj, P-, CRP, P-,  Fosfat, P-,  Magnesium,P-, Pankreasamylas, P-,  Kolesterol, P-,  HDL-kolesterol, fP-, Triglycerid, fP-, Urea,  P-
  1-7 analyser 400 µL, mer än 7 analyser 500 µL, mer än 10 analyser 600 µL.

 • ALAT, P-,  ASAT, P-,  CK (Kreatinkinas), P-,  GT, P-,  Järn, P-,  Kreatinin, P-,  LD, P-, Urat, P-
   400 µL, 3-4 analyser  600 µL. Mer än 4 analyser två rör a  600 µL och 400 µL.

 • Troponin T, P-
  600 µL
 • Cystatin C, P-
   400 µL

* Kapillärprov bör undvikas.

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µLoch max 600 µL. Minsta mängd blod:

Dessa analyser kan tas i samma rör. 
Instrumentvolymen 460 µL behöver bara tas med en gång om du beställer  flera analyser i gruppen.

 • TSH, S-
  320+460=780 µL (2 rör)
 • T4, fritt, S- 
  90+460=550 µL
 • TSH, S- + T4, fritt, S- = 320 + 460 + 90 = 870 µL (2 rör)
 • T3, fritt, S- 
  170+460=630 µL (2 rör)
 • Ferritin, S- 
  30+460=490 µL
 • Kobalamin, S-
  150+460=610 µL (2 rör)

Enskild analys, ska tas i separat rör

 • Testosteron, S-
  500 µL

Vid mindre mängd se även provtagningsanvisning för "Tyreoideanalyser för pediatriska prover".

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • IGF-1, S-
  120 µL
 • IGFBP-3, S-
  120 µL
 • IGF-1, S- och IGFBP-3, S-
  150 µL 

 Dessa analyser tas i separata rör på grund av den mängd blod som behövs

 • Insulin, fS- (kapillärprov bör undvikas)
  600 µL
 • Procalcitonin, S-
  600 µL
 • S 100 B, S-
  600 µL

Enskilda analyser, ska tas i separata rör

 • 25 OH Vitamin D, S-
  700 µL (2 rör)
 • MMA (Metylmalonat), S-
  1,4 mL (OBS enhet, 3 rör)
 • Östradiol, känslig, S-
  700 µL (2 rör)
 • Alfa-Fetoprotein, S-
  600 µL

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

Enskilda analyser, ska tas i separata rör

 • Glukos, P-
  400 µL
 • Laktat, P-
  400 µL

EDTA-rör, lila propp

Fyll varje rör till min 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • PTH, P-
  600 µL (två rör)

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • HbA1c, B-
  50 µL
 • Blodstatus/B-celler, B- (Se provtagningsanvisningarna för Blodstatus)
  250 µL
 • Hemoglobinfraktioner, B-
  50 µL
 • G-6-PD och B-G-6-PD, screening, B-
  100 µL

Läkemedel

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp eller Li-heparinrör utan gel, mörkgrön propp

Fyll varje rör till min 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • Aciklovir, S-
  750 µL (2 rör)
 • Amikacin, S- *
  250 µL
 • Etosuximid, P-/S- *
  250 µL
 • Fenobarbital, P-/S- *
  250 µL
 • Ganciklovir, S- 
  750 µL (2 rör)
 • Gentamycin, S- *
  250 µL
 • Levetiracetam, P-/S- *
  250 µL
 • Tobramycin, S- *
  250 µL
 • Valproat, P-/S- *
  250 µL
 • Vankomycin, S- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

EDTA-rör, lila propp

Min 250 µL max 500 µL/rör. Minsta mängd blod:

 • Ciklosporin, B- *
  250 µL
 • Everolimus, B- *
  250 µL
 • Sirolimus, B- *
  250 µL
 • Tacrolimus, B- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

Mikrobiologiska prov

Hepatit/HIV, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Hepatit A-, B-, C- och HIV-Ak
  1200 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och C-Ak
  850 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och HIV-Ak
  800 µL (2 rör)
 • Hepatit B-, C- och HIV-Ak
  950 µL (2 rör)
 • Hepatit A IgG- och IgM-Ak 
  450 µL
 • Hepatit A IgM-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBsAg
  450 µL
 • Hepatit B, HBs-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBc-Ak
  400 µL
 • Hepatit C, HCV-Ak
  450 µL
 • HIV 1/ HIV 2-Ag/Ak
  450 µL

ToRCH, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • ToRCH (Toxoplasma, rubella, CMV, herpes simplex)
  1200 µL (2 rör)
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Herpes simplex 1 och 2 IgG-Ak
  550 µL
 • Rubella IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Parvovirus B-19 IgG- och IgM-Ak
  600 µL
 • Toxoplasma IgG- och  IgM-Ak
  400 µL

CMV/EBV,  serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • CMV och EBV
  600 µL
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • EBV EBNA IgG-Ak
  400 µL

Immunitet, serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fyll varje rör till min 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Difteri, morbilli, parotit, rubella, och tetanus immunitet
  400 µL
 • Difteriimmunitet
  400 µL
 • Morbilli IgG-Ak
  400 µL
 • Parotit IgG-Ak
  400 µL
 • Rubella IgG-Ak
  400 µL
 • Tetanus immunitet
  400 µL