Organogram Periferangio

Periferangio/Intervention

Enheten har verksamhet dygnet runt och ingår i en beredskapslinje tillsammans med Södersjukhuset. Enheten utför interventionella ingrepp i såväl thorax som buk och perifera kärl.

På operationsavdelningens hybridsalar ingår vi i teamet när interventionsbehandling utförs. Hybridsalarna innebär ökad säkerhet för patienterna då salarna är större än en vanlig operationssal och innehåller både fullvärdig röntgen- och operationsutrustning.

Den interventionella radiologin genomgår en intensiv utveckling med en stor ökning av antalet behandlingsindikationer. I hybridverksamheten på KS Solna arbetar interventionsradiologer, kärlkirurger och röntgensjuksköterskor tillsammans i det dagliga arbetet.

Akuta undersökningar görs dygnet runt

  1. Ring koordinator kontorstid tel: (123) 78702 eller Angiojour dygnet runt tel:(123) 70728
  2. Skriv remiss - Mottagande lab: FO Bukradiologi Solna
  3. Anmäl i Orbit om anestesibehov föreligger - exempel blödning, smärtpåverkad patient eller inför operation

Beredskapsteamet består av

Interventionsradiolog från Karolinska Solna/ Huddinge eller Södersjukhuset. Röntgensjuksköterska från Karolinska Solna och Södersjukhuset. Vi har en inställelsetid på cirka 30-45 minuter. Vårt upptagningsområde är hela Stockholm med beredskap att arbeta på Karolinska Solna/Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus (fr o m 1/4 -23).