Kejsarsnitt (planerat)

Om barnet av någon anledning inte kan/bör födas vaginalt kan ett kejsarsnitt utföras. Operationen kan vara planerat långt i förväg eller beslutas om under förlossningens gång. Här kan du läsa mer om vad ett planerat kejsarsnitt innebär.

Ett kejsarsnitt är idag en rutinoperation i Sverige och det utförs flera varje dag bara på Karolinska universitetssjukhuset. En operation innebär alltid risker, men dessa är väldigt låga. Den vanligaste komplikationen är att mamman blöder mycket under operationen vilket vi håller noggrann kontroll på. Vid behov kontrolleras blodvärdet efter operationen. Den vanligaste komplikationen är att barn som föds med kejsarsnitt oftare får problem med andningen under de första levnadsdygnen och kan behöva vårdas på nyföddhetsavdelningen en kort tid. Efter ett kejsarsnitt är återhämtning och läkningstiden för dig som mamma längre än om du hade fött vaginalt.

 Titta gärna på vårt bildspel om planerat kejsarsnitt!

Planerat kejsarsnitt

Orsaker till planerade kejsarsnitt kan bland annat vara:

  • Barnet ligger i sätesändläge (med rumpan ned)
  • Två eller fler tidigare kejsarsnitt
  • Svår sjukdom hos mamman eller barnet, där vaginal förlossning inte rekommenderas
  • Kvinnan har tidigare genomgått stor operation i livmodern
  • Förlossningsrädsla

Barnmorskan på barnmorskemottagningen (MVC) skriver en remiss till läkare på specialistmödravården (SMVC) för bedömning tidigt under graviditeten om det finns sjukdom hos mamman eller om hon tidigare är opererad i livmodern. Om det under graviditeten upptäcks någon missbildning eller sjukdom hos barnet som föranleder kejsarsnitt, kommer läkare att fatta beslut om och planera kejsarsnitt.

Förlossningsrädsla

Om du önskar ett kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla ska du i första hand prata med barnmorska på MVC om detta. Om ytterligare samtalskontakt behövs så skickar din barnmorska en remiss till Auroramottagningen. Inom några veckor får du en kallelse till en erfaren barnmorska på Auroramottagningen. Det finns stora fördelar med att hitta ett sätt att hantera sin rädsla inför förlossningen och föda barnet vaginalt istället för att behöva göra ett kejsarsnitt.

Dags att bestämma dag för kejsarsnitt

Du kommer att få muntlig information om kejsarsnittet av barnmorska och/eller läkare. Du får även träffa en narkosläkare som gör en bedömning inför ryggbedövningen. En kallelse via brev med skriftlig information samt datum skickas till dig några veckor innan beräknad förlossning. Ibland sker kontakten via telefon.

På operationsdagen

På operationsdagens morgon välkomnas du till den avdelning som anges i din kallelse. Du ska vara fastande, det vill säga inte ha ätit eller druckit något. Du får mer information om detta innan operationen. Däremot är det viktigt att medföljande anhörig äter en ordentlig frukost då dagen är lång. Innan operationen kommer barnmorskan att sätta en infart/kanyl i armen och lyssna på fosterljuden. 

Det är ofta flera planerade kejsarsnitt samma dag och turordningen bestäms oftast någon dag innan. Om det blir operation först framåt eftermiddagen kommer ett sockerdropp kopplas då mamman fortfarande inte får äta eller dricka.


Under operationen

På operationssalen finns det alltid mycket personal och alla har sina specifika uppgifter, räkna med cirka tio personer. Narkosläkaren lägger bedövningen genom ett stick i ryggen, dina ben börjar snabbt domna bort och du får hjälp att röra dig från sittande till liggande på operationsbordet. Narkosläkaren testar att bedövningen har tagit genom att kolla känslighet för kyla som går på samma nerver som smärta. Innan operationen kommer barnmorskan att sätta en kateter i urinblåsan.

Därefter tvättar operationssköterskan magen och täcker med gröna pappersdukar som också bygger en "vägg" i höjd med brösten så att ni inte ser något av själva operationen. Undvik att titta upp i lampan i taket då den ibland kan reflektera vad som händer på andra sidan väggen, det går också att be att gröna väggen formas lite som ett tält så att det inte går att se lampan om den känns störande.

Under operationen känns ibland beröring men inte smärta. Du är vaken hela tiden och barnet läggs hud mot hud med mamman så fort barnmorskan har bedömt att barnet mår bra. Operationen brukar ta cirka 30 till 60 minuter men barnet är ute redan efter cirka tre till tio minuter. 

Efter att barnet är ute så klipper läkaren eller operationssköterskan navelsträngen. Barnmorskan tar emot barnet och lägger det på ditt bröst. Därefter tar läkaren ut moderkakan och hinnorna genom samma öppning som barnet kom ut. Insidan på livmodern torkas rent för att kontrollera att hela moderkakan och alla hinnor är ute. Först efter detta börjar läkaren sy ihop såret.

Se gärna vårt bildspel om hur vi arbetar med hud mot hud vid kejsarsnitt!

Vad är sen avnavling?

Sen avnavling innebär att man väntar några minuter efter att barnet är ute innan man klipper navelsträngen. Syftet med att vänta är att barnet då får i sig så mycket av sitt blod som möjligt. Vid kejsarsnitt görs sen avnavling om barnet är piggt och skriker. Läkaren eller barnmorskan känner efter pulsationer i navelsträngen och klipper först när pulsationerna avtagit. Under tiden man väntar tas ofta rutinblodprover från kärlen i navelsträngen precis som under en vaginal förlossning.

Efter operationen

Efter operationen är barnet och partner tillsammans med dig på uppvakningsavdelningen i väntan på att bedövningen ska går ur. Vi värnar mycket om att inte separera mor och barn, detta görs endast om det finns särskilda medicinska skäl. Om barnmorska eller barnläkare har bedömt att barnet behöver extra tillsyn går partner i förväg till BB, och du som mamma kommer några timmar senare.

Här kan du läsa om tiden efter ett kejsarsnitt!

Bildspel planerat kejsarsnitt

Spiral och sterilisering