Säker hud mot hudkontakt med det nyfödda barnet

Hud mot hudkontakt betyder att barnet får ligga naket, med endast en blöja, mot din nakna hud med en filt över sig. Det är viktigt att barnets ansikte är fritt för att hålla fria luftvägar. Hud mot hudkontakt har många fördelar för barnet och föräldrarna. För dig som ammar är hud mot hudkontakt bra att använda för att stimulera amningsbeteendet.

Säker hud mot hudvård av nyfödd

Det finns många fördelar med nära hud mot hudkontakt med barnet men viktigt att det sker på ett säkert sätt - att du har uppsikt över barnet

 

Safe skin-to-skin care

Film om hud-mot-hud på olika språk

Ha hud kontakt med barnet så ofta som möjligt när du är vaken och har uppsikt över barnet. Hudkontakt med barnet utsöndrar vårt lugn och ro-hormon Oxytocin, som också kallas vårt kärlekshormon.

Att barnet får ligga tätt intill sin mamma eller pappa eller annan anhörigs varma nakna hud långa stunder varje dygn, gör övergången till livet utanför livmodern mjuk och naturlig.

De första dygnen är det bra om barnet till största delen av tiden är hos sin mamma för att underlätta amningen. Det är också lättare att uppfatta när barnet vill suga om det ligger hud mot hud.

Det finns många fördelar med nära hudkontakt:

  • Barnet får hjälp att hålla temperaturen
  • Barnet skriker mindre
  • Barnet får ett jämnare blodsocker
  • Barnet blir lugn och kan slappna av
  • Den vuxna blir också mer avslappnad och lugn
  • Den vuxna får minskad smärtkänslighet och en ökad känsla för att förstå vad barnet vill

De här fördelarna för mamma och barn gäller i alla sammanhang oavsett uppfödningssätt.