Mottagning Neuro Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 720 08

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QD62, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom

alla

ALS, Hjärntumörer, Myasteni, Stroke

Neurologiska sjukdomar drabbar centrala nervsystemet (hjärna och/eller ryggmärg), perifera nervsystemet (nervtrådar ut till exempelvis armar och ben), autonoma nervsystemet eller muskulaturen. Till neurologin räknas också sjukdomar i hjärnans blodförsörjning, t ex hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke)

För att komma till mottagningen behövs remiss från din behandlande läkare. Utredning av oklara neurologiska symtom, t ex förlamning eller huvudvärk, startar med besök hos läkare som tar upp sjukhistoria och gör en neurologisk undersökning såsom kontroll av reflexer, muskelstyrka mm.

Om diagnosen fortfarande är oklar görs kompletterande utredning med olika undersökningar, t ex hjärnröntgen med datortomografi eller magnetkamera. Ibland görs elektrofysiologiska undersökningar och prov på ryggmärgen mm.

På senare år har utveckling av s k teamvård skett. Vi arbetar med multidisciplinära team för Parkinsons sjukdom, ALS, Epilepsi, Hjärntumörer, Myasteni och Stroke. I ett team ingår specialistläkare, sjuksköterska, kurator samt andra yrkeskategorier beroende på sjukdomens karaktär, t ex fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Ca 20 000 vårdtillfällen sker årligen i Solna.

Inför besöket

Kom ihåg att ta med din kallelse, legitimation samt lista på de mediciner du använder

Under besöket

Vid ditt besök kommer du att träffa en läkare som går igenom din sjukhistoria och gör en kroppslig undersökning. Efter detta beslutar läkaren om ytterligare undersökningar eller röntgen behövs för att kunna säkerställa en diagnos på dina besvär. Vid slutet av besöket brukar man komma överens om man skall komma på ett återbesök, om man skall ha en telefonkontakt eller få ett brev när undersökningsresultaten har kommit.

Behandlingsbesök: Kommer du till oss för att få en intravenös (dropp) behandling kan vissa av dessa ta några timmar i anspråk så det kan vara bra om du tar med dig något att förströ dig med
t ex en bok eller tidning. Det är tillåtet att använda dator samt mobiltelefon under besöket. Vi erbjuder kaffe/te och vatten, dock ingen mat. Det är okej att ta med sig något ätbart om du så önskar, vi har mikrovågsugn om något behöver värmas.

Efter besöket

Efter ditt besök kommer läkaren att skicka eventuella remisser för fortsatt utredning. Kontakta oss om du har några frågor om ditt besök eller har ytterligare information att ge.

Om du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan Din vård på Karolinska för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.