Fostervården

Till fostervården kommer de som väntar barn med någon missbildning, kromosomavvikelse eller annan komplikation som upptäckts tidigt eller senare under graviditeten. Fostervården startade 2006 för att verka tvärprofessionellt och samordna vårdkontakterna för de blivande föräldrarna.

Teamarbete
På fostervården träffar du ett team bestående av specialistläkare i fostermedicin, barnmorska, kurator och undersköterska. Vi har ett nära samarbete med barnspecialister, klinisk genetik och förlossningen. .

Vem kan gå på fostervården?

Du som kommer till oss kan vänta barn med en fosterskada som till exempel hjärtmissbildning, diafragmabråck, läpp-käk-gomspalt, syndrom, kromosomavvikelse eller annan komplikation.

Första besöket 

Du får alltid träffa en specialist i fostermedicin.  Räkna med att undersökningen kan ta upp emot en timme eller mer, speciellt om det är första gången du kommer till oss. Du får även träffa en barnmorska som informerar mer om hur planeringen kommer se ut under graviditeten. 

Undersökningar

När du går hos oss kan det innebära att vi vill göra kompletterande undersökningar på det väntade barnet såsom bedömning av fosterhjärtat tillsammans med en barnhjärtläkare, så kallat fostereko. Utredning angående kromosomavvikelse, till exempel fostervattenprov. Ibland kan det även vara värdefullt att göra en röntgenundersökning eller magnetkameraundersökning av det väntade barnet. Vilka undersökningar som kommer göras är individuellt beroende på vilken diagnos man har på barnet. Barnläkare kan närvara för att bedöma tillståndet hos det väntade barnet och för att ge dig information om behandling och omhändertagander av barnet efter förlossningen. Vi försöker i möjligaste mån samordna besöken.

Extra stöd under och efter graviditeten

Alla som kommer hit erbjuds kuratorskontakt. Om önskemål finns försöker vi även förmedla kontakt med föräldrar som har fått barn med samma diagnos. Det kan även finnas föräldraföreningar som du kan ta kontakt med för att få svar på frågor som uppstår i din situation. 

Vårdplanering

I samråd med läkare inom fostermedicin och barnläkare planeras graviditeten och förlossningen. Fostervården vill se till att du är förberedd på bästa sätt inför förlossningen och att du redan knutit kontakt med de specialister som du kommer träffa efter det att barnet är fött.

Mödravårdskontroller

Du kommer fortsätta gå på din ordinarie mödravårdscentral eller barnmorske-mottagning för de "vanliga" graviditetskontrollerna. Om det skulle uppstå någon graviditetsrelaterad komplikation, som till exempel högt blodtryck, förs du över till specialistmödravården.

Mer om hjärtfel

Mer om olika missbildningar

Mer om olika syndrom

Besök olika föräldraföreningar och intresseorganisationer