Fosterterapi

Fosterterapi innebär behandling av olika svåra tillstånd hos foster inuti livmodern. Exempel på detta är laserbehandling vid tvillingtransfusion (TTS), intrauterin blodtransfusion vid immunisering samt shuntinläggning.

Centrum för fostermedicin på Karolinska sjukhuset är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård har beslutat att detta gäller tills vidare. Hit skickas patienter från hela landet och även från Norden och Baltikum. som är utsedd av regeringen och består av politiker från samverkansregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande.

Ni som får behandling på fosterterapin kan ställa frågor kring er behandling via funktionsbrevlådan: 

 fetaltherapy.karolinska@regionstockholm.se

Blodtransfusion inuti livmodern, så kallad IUT (intrauterin transfusion)

Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos foster. Orsaken är oftast immunisering. Anemi kan också orsakas av infektioner som exempelvis parvovirusinfektion.

Vid transfusion till foster för man in en tunn nål i fostrets blodkärl under ultraljudsövervakning, och genom denna nål tillför man blod.

Verksamheten har ett nära samarbete med Transfusionsmedicin.

Shuntinläggning på foster

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp. Det kan vara vätska i lungorna eller i buken. Detta i sin tur kan störa en normal utveckling av organfunktionen.

Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet och man lägger då in en ventil, shunt, i vätskeansamlingen och ut mot huden så att den överflödiga vätskan sipprar ut i fostervattnet. Shunten avlägsnas efter födelsen.

Fetoskopisk laserbehandling vid tvillingtransfusionsyndrom (TTS)

Monokoriota tvillingar (enäggs tvillingar) delar moderkaka. P g a den gemensamma moderkakan finns risk för transfusion av blod från det ena fostret till det andra. Detta kan ske i olika grad och kan upptäckas med ultraljud som en obalans av mängden fostervatten. Tillståndet kallas Tvillingtransfusionssyndrom (TTS). Vid TTS påverkas fostren på olika sätt och tillståndet kan bli så allvarligt att det leder till att båda fostren dör.

TTS kan behandlas med fetoskopisk laser. Man går då in i livmoderhålan med ett tunt instrument (fetoskop 1,3-3,3 mm) och identifierar fostrens gemensamma kärl i moderkakan. Kärlen bränns med laser för att förhindra fortsatt transfusion av blod mellan fostren. Tillståndet kan då stabiliseras.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med enheten för perinatal patologi.

Inför besöket

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar Centrum för fostermedicin Solna. Du blir därifrån kallad för bedömning och eventuell behandling.

Kom i god tid. Anmäl dig via självincheckningsautomat på mottagningen eller i Centralkassan vid huvudentrén. Har du reservnummer måste du alltid registrera dig i Centralkassan. 

 

 

Under besöket

Räkna med att alla undersökningar inför eventuell fosterterapi tar tid och att du efter en behandling kan behöva stanna kvar några timmar för observation. Ibland kan du behöva bli inlagd på avdelning.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.