Vårdavdelning Njurmedicin endokrinologi Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 825 86

Besök oss

Hälsovägen 13, M61-63, 14157, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Njursjukdomar, diabetes

Adress inne på sjukhuset är Medicingatan plan 6, M61-63. Hos oss behandlas patienter med akut njursvikt, med kronisk njursvikt i aktiv dialysbehandling med olika komplikationer, nyupptäckta diabetiker och diabetiker med komplikationer.

Vårdavdelningen är en vårdavdelning med dubbla specialiteter, njurmedicin och endokrinologi. 

Inför besöket

Inför ditt besök är det viktigt att du läser kallelsen noga och följer angivna instruktioner. Här följer fem råd:

 1. Var aktiv och delaktig i din vård och behandling, lär dig om din sjukdom, dina mediciner och din behandling.
 2. Skriv ner dina frågor och funderingar och bocka av allt eftersom du får svar.
 3. Ta med en lista över alla mediciner du tar – även naturläkemedel och vitaminer.
 4. Ta del av alla resultat från provtagningar och undersökningar.
 5. Följ de ordinationer du får. Fråga om du inte förstår din diagnos och/eller behandling.

Lokala besöksrutiner på M61-63

From 4 mars 2022 gäller nya rutiner för närstående/medföljare till patienterna på M61-63. Syftet med dessa rutiner är att minska smittspridningen av covid-19 till patienter och personal.

 • Närståendes/medföljares besök på avdelningen kan ske efter överenskommelse med vårdenheten genom telefon 08-585 802 86
 • Närstående/medföljare får inte ha symtom på exempelvis hosta, andningsbesvär eller feber
 • Närstående/besökare ska inte vara exponerade för SARS covid-positiva hushållskontakter eller annan nära kontakt de senaste 7 dagarna för det aktuella besöket
 • Antalet besökare/medföljare per dag är 1 person
 • Besökare/medföljare anvisas till utrymme som verksamheten avgör
 • Besökare/medföljande erbjuds munskydd                                                                                
 • Övernattning på avdelning är i dagsläget ej tillåten
 • Vid palliativ vård gäller särskild överenskommelse med läkare

Under besöket

Då många av våra patienter är allergiker är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter.

Efter besöket

Om du efter din vårdtid kommer på att du glömt något eller har andra frågor så kan du alltid kontakta oss.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt på 1177 Vårdguiden. Vi har för tillfället inga sidor på 1177 för våra vårdavdelningar men lämna gärna dina synpunkter via respektive mottagning så vidarebefodras ditt ärende till slutenvårdens verksamhetschef.

Klicka på en mottagning, välj sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare" under E-tjänster. 

Vårdavdelning Lungmedicin
Lung- och allergimottagning

Vårdavdelning Njurmedicin Endokrinologi
Mottagning Njurmedicin
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi
IBD Mag- och tarmmottagning
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Reuma, Hud och Njurmedicin
Mottagning Reumatologi
Mottagning Hudinflammation
Mottagning Njurmedicin

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Hotellet, plan 6 (OO Inflammation)
Eugeniavägen 6
171 64 Solna

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.