Vårdavdelning Hjärnsvikt Huddinge

Ring oss

08-123 805 71

Besök oss

Hälsovägen 13, R71, 14157, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Förvirring

 

Vi är en vårdavdelning, belägen i Huddinge, som tillhör ME Åldrande och ingår i sektionen Den åldrande hjärnan. Här bedriver vi geriatrisk slutenvård för patienter som tillhör huvudsakligen två flöden: Kognitiv svikt och demens och Konfusion. Vårdavdelning Hjärnsvikt har 17 vårdplatser.

Inom flöde Kognitiv svikt och demens vårdas patienter oberoende av ålder från hela länet med en misstänkt kognitiv sjukdom (demens) där det inte är möjligt att genomföra en utredning inom öppenvården. I utredning kan ingå neurologisk och somatisk utredning, testning av neuropsykolog, logoped, fysioterapeut eller arbetsterapeut, lumbalpunktion för analys av biomarkörer, läkemedelsgenomgång, insamlande av uppgifter från anhöriga kring symtombild, observation på avdelningen med inriktning på kognitiva och funktionella förmågor samt ofta även neuroradiologi.

Utredningen syftar till att kunna ställa korrekt diagnos och att bedöma patientens funktionsförmåga. Målet är att patienten ska erbjudas både rätt läkemedelsbehandling och omsorgsinsatser, det senare i samarbete med socialtjänsten.

Inom flödet vårdas även patient som har en demensdiagnos sedan tidigare men har behov av slutenvård p g a försämring av kognitivt tillstånd, ökade psykiatriska symtom som exempelvis oro, aggressivitet, försämrad sömn (BPSD). Inläggning på avdelningen sker via remiss från primärvården, läkare på särskilt boende eller från läkare på kognitiv mottagningar, andra avdelningar och sjukhus inom hela länet.

För det andra flödet Konfusion är målgruppen patienter med konfusoriska tillstånd oftast orsakat av somatisk sjukdom. Konfusionsflödet har direktintag från akutmottagningen, från sjukhusets andra avdelningar samt på remiss från vårdcentraler.

Omvårdnadschef (OVC):

Farahnaz Moshfegh
Telefon: 08 - 585 864 15
Epost: Farahnaz Moshfegh

Sektionschef:

Alexandre Bonnard

Kontakt via e-post: verksamhetschefssekreterare  Alina Lepeskevic

Inför besöket

.

 

Under besöket

För närstående

Då vi har patienter som gärna försvinner ut från avdelningen, vänligen:

  • Ring på klockan när ni kommer
  • Säg till personal när ni går ut

Säg till personalen om ni vill gå ut med er anhörige så det inte kolliderar med någon undersökning eller medicinintag

Efter besöket

  • Inför hemfärden är det bra om du/din närstående har privata kläder på plats
  • Avdelningen beställer sjukresan

Vi tar tacksamt emot synpunkter på er/er närståendes vistelse hos oss!

 

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 (Lämna synpunkter och klagomål)

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
ME Åldrande
Internadress R94
141 86 Stockholm