Om covid-19 och vaccination vid reumatisk sjukdom

Vi rekommenderar ALLA patienter med reumatisk sjukdom att vaccineras mot covid-19. Vi har inga rekommendationer eller reservationer kring vilket av de nu godkända vaccin du bör ta utan rekommenderar att ta det vaccin du erbjuds, oavsett sort.

Vaccinationerna sker på vårdcentraler och vaccinationsenheter. Vi vaccinerar inga patienter här på reumatologmottagningen.

Vaccination vid immunbrist eller reumatisk sjukdom

Du som har en reumatisk sjukdom, är över 18 år och har pågående behandling med antireumatiska läkemedel rekommenderas vaccination mot covid-19.

Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar. Det är därför den som har immunbrist eller reumatisk sjukdom rekommenderas fler doser än andra.

För dig som behandlas med Rituximab

Om du behandlats med Rituximab inom det senaste året så är följande information viktig för dig.

För dig som får behandling med läkemedlet Rituximab (Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon® eller Ruxience®) ska intervallet mellan vaccindoserna och ditt senaste behandlingstillfälle anpassas. Boka gärna en telefontid med din läkare på reumatologen om du behandlas med Rituximab och ska vaccinera dig mot covid-19

Vid konstaterad covid-19 infektion

Covid-19 kan i vissa fall ge svårare symtom vid samtidig Rituximab-behandling. Om du behandlas eller behandlats med Rituximab inom det senaste året och får misstänkta symptom för covid-19 ska du kontakta Din vårdcentral, som ombesörjer att Du får genomgå ett PCR-test för covid-19. Om Din vårdcentral inte utför covidtestning kan Du köpa ett självtest på apoteket. Om testning är positiv för covid-19 ska Du kontakta reumatologmottagningen.

Det kan då vara aktuellt med förebyggande behandling mot covid-19. För att minska risken för smittspridning är det mycket viktigt att både du och dina anhöriga är vaccinerade mot covid‑19.