Endokrindagvården, Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Beställa tid

Besök oss

Hitta hit

Diagnoser:

Diabetes

På diabetesdagvården arbetar diabetesspecialistläkare, diabetessjuksköterskor, dietist, fotvårdsspecialister. Vi är specialiserade på utredning, behandling och undervisning för patienter med typ 1, typ 2 diabetes och övervikt.

Endokrindagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge är en dagvård för undervisning, utredning och behandling för patienter med endokrinasjukdomar. Vården riktar sig bland annat till patienter med både diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Patienter med typ 2 diabetes remitteras till dagvården från primärvården och återvänder tillbaka till sin läkare efter dagvårdsvistelsen. Vården anpassas efter individuella behov, grunden är medicinsk genomgång av patienten kombinerad med utbildning i egenvård.

Hos oss genomgår du en fyradagars kurs i en grupp med cirka 12 patienter. Gruppundervisningen kompletteras med individuella samtal/handledning.
Under måndag-förmiddag sker individuell läkarundersökning och samtal med diabetessjuksköterska, dietist och sjukgymnast.
Tisdag- och torsdagförmiddag får du träffa diabetesöverläkare och avdelningsläkare tillsammans med din diabetessjuksköterska.

Övriga kurser hos oss exempelvis:

  • Temaundervisning varje termin för diabetespatienter
  • Insulinpumpkurser

Inför besöket

Du får en skriftlig kallelse med viktig information innan dagvårdsveckan, viktigt att du läser igenom den.

Om det står i kallelsebrevet att du ska lämna blodprov, gör det i något av Karolinskas närvårdslaboratorium cirka en vecka innan. Du behöver inte ha remiss för provtagning, den finns i datasystemet.

  • I dagvårdsavgiften ingår inga måltider. Du kan ta med dig egen mat, det finns kylskåp och mikrovågsugn. Du kan även äta på någon av lunchrestaurangerna inom området.
  • Ta med dig giltig legitimation.
  • Fyll i frågeformuläret som medföljer kallelsebrevet och ta det med dig.
  • Om du är förhindrad att komma måste du meddela oss så fort som möjligt så vi kan erbjuda din plats till någon annan, avbokning ska ske 24 timmar före den utsatta tiden.
  • Kontakta oss om du behöver tolk eller hjälp med sjukresa.
  • Använd inte starka parfymer, hudkrämer och dylikt, det är många som är allergiska mot starka dofter.


Om du har en blodsockermätare, ta med den till dagvården för testning och kontroll. Det är önskvärt att du testar blodsockret under några dagar innan du kommer till oss. Ta då blodsocker före och 2 timmar efter måltider samt före sänggåendet. Det ger oss en bra bild av din blodsockerbalans och ger ett bra underlag för bedömningen av vilken behandling som är lämplig i ditt fall.

Du kan få ett intyg "Läkarutlåtande förebyggande behandling" från oss , du skickar intyget till Försäkringskassan för bedömning. Fördelen med intyget är att du slipper karensdagen och Försäkringskassan betalar din sjukpenning från första dagen.

 

 

 

Under besöket

Hos oss har man möjlighet att träffa diabetessjuksköterska, dietist, diabetesläkare, psykoterapeut, fotvårdsspecialist och kurator. Alla personalkategorier har egna mottagningar och hela diabetesteamet deltar i olika undervisningsaktiviteter.

Efter besöket

Din egen primärvårdsläkare kommer att få sammanfattning om din dagvårdsvistelse, till exempel behandlingsförändring och råd om fortsatt behandling.


Du kommer själv att arbeta vidare med dina hälsomål. Sammanfattning av undervisning och uppsatta mål av livsstilsförändringar, kommer att skickas till ansvarig distriktssjuksköterska så hon kan stötta dig i det fortsatta arbetet.

Om vi har gjort en förändring som vi vill följa upp kommer du att bli kallad på ett enskilt läkarbesök under en fredag förmiddag cirka 6-8 veckor efter vistelsen. Om du väljer att gå vidare i någon av våra grupper som erbjuds under vistelsen kommer separat kallelse för denna.


Ibland behöver du ytterligare besök hos oss innan du återvänder till din egen läkare.


Behöver du hjälp av oss i framtiden, är din läkare välkommen att skicka en ny remiss till oss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.