Vårdavdelning Spinal Rehab (f.d. Neuro 5) Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in på 1177 Vårdguiden

Besök oss

Eugeniavägen 11, B11:11, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Vårdavdelning Neuro 5 har bytt namn till Vårdavdelning Spinal Rehab. Vi har tio vårdplatser främst avsedda för patienter med behov av ryggmärgsskaderehabilitering.

Vårdavdelning Spinal Rehab är Stockholms enda slutenvårdsavdelning för ryggmärgsskadade. Patienter med nya ryggmärgsskador är prioriterade för rehabilitering på avdelningen och vården är en del av vårdkedjan för ryggmärgsskadade inom Region Stockholm. Snittvårdtiden varierar mellan 2-4 veckor.

På vårdenheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i ett nära samarbete för att säkerhetsställa en trygg och säker vård. Vi samarbetar även med andra hälsoprofessioner såsom kuratorer och logopeder.

Länk till Patientflöde Ryggmärgsskaderehab

Inför besöket

Till avdelningen kommer patienterna antingen akut eller planerat för operation eller för rehablitering efter ryggmärggsskada. 

Hitta till oss och parkera på Karolinska Solna

 

Under besöket

Närstående

Vi har till stor del fria besökstider förutom mellan kl 12.30-14.30 då det är patientvila. Många av våra patienter har behov av vila på grund av sina skador eller sjukdomar i hjärnan, vilket vi ber er respektera.

För de patienter som vårdas på postoperativ nivå är vi försiktiga med besök då det är en period för återhämtning och omvårdnadspersonalen behöver få arbeta mycket nära patienten.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi får inte nötter eller blommor tas med.

Efter besöket

Patient och närståendeföreningar

 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef ME Neurologi Konstantinos Kostulas
Postnummer 171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef OO Neurologi Anna Ericsson
Postnummer 171 76 Stockholm

 

Patient och närståendeföreningar