Vårdavdelning Neurologi (f.d. Neuro 2) Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in på 1177 Vårdguiden

Ring oss

08-123 720 19

Besök oss

Eugeniavägen 11, B11:11, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Vårdavdelning Neuro 2 Solna har bytt namn till Vårdavdelning Neurologi Solna. Vi har 18 vårdplatser för patienter med neurologiska sjukdomar såsom epilepsi, huvudvärk, likvorcirkulationsstörning, neuroinflammation, neuromuskulära sjukdomar, rörelsestörningar och neurodiagnostik. På avdelningen vårdas även patienter som genomgått neurologisk kirurgi.

Inom vår region har vi ansvaret för högspecialiserade epilepsikirurgiutredningar där patienter läggs in för utredning med videoencephaloelektrografi, VEEG. Patienter i behov av avancerad parkinsonbehandling som deep brain stimulation och läkemedelspumpar får även de sin vård hos oss. Inom verksamheten vårdas således patienter för akuta tillstånd men kommer också som inplanerade för utredning och behandling. Vårdtiden inom detta område är i genomsnitt 4 dygn. Utifrån patientens behov kan det vara aktuellt att efter vårdtillfället genomgå rehab, vårdplanering.

Inför besöket

Till avdelningen kommer patienterna antingen akut eller planerat. 

Att tänka på inför ditt besök:

  • Tag med legitimation.
  • Tag med en uppdaterad läkemedelslista samt läkemedel som du vet är svåra att få tag på.
  • En mobiltelefon med laddare kan vara bra att ha med.
  • Försök lämna värdesaker hemma.

Hitta till oss och parkera på Karolinska Solna

Under besöket

Avdelningen består av enkelrum. Vi arbetar i team kring patienten och i teamen ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer, samt psykolog och vid behov tas även andra professioner in.

Närstående

Närstående är välkomna på våra besökstider. Självklart är även barn välkomna. Kontakta gärna avdelningen om ni önskar komma innan eller efter besökstiden.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi- och infektionsrisken får inte nötter eller blommor tas med.

 

Efter besöket

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om eventuella återbesökstider kontaktas neurologiska mottagningen på tel. nr 08-123 820 70 Huddinge mottagning Neuro eller 08-123 720 08 Solna mottagning Neuro.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef ME Neurologi Konstantinos Kostulas
Postnummer 171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef OO Neurologi Anna Ericsson
Postnummer 171 76 Stockholm