Vårdavdelning Neuro 1 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in på 1177 Vårdguiden

Ring oss

08-123 720 15

Besök oss

Eugeniavägen 11, B10:11, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Hjärnblödning, Hjärninfarkt, TIA

alla

Kärlocklusioner/dissektioner.

Vårdavdelning Neuro 1 är specialiserad på cerebrovaskulära sjukdomar som hjärnblödning, hjärninfarkt, TIA, kärlocklusioner och dissektioner. Vi har ansvaret för det högspecialiserade strokeomhändertagandet i regionen. Genom prehospital triagering tar vi emot strokelarm med förmodad stor stroke direkt till vår verksamhet för att möjliggöra tidig behandling med så kallad trombektomi. Inom verksamheten vårdas således patienter som genomgår akuta behandlingar för sin stroke. På avdelningen vårdas också patienter med andra neurologiska komplexa tillstånd i behov av övervakning.

Avdelningen har 12 vårdplatser varav 6 övervakningsplatser. På våra övervakningsplatser sker kontinuerlig observation av vitala funktioner som andning, cirkulation, medvetandegrad, metabola parametrar samt neurologiskt status.

Vårdtiden på avdelning Neuro 1 är i genomsnitt ca 3 dygn. Den korta vårdtiden innebär främst att ge vård i den akuta fasen. Patienter i behov av rehabilitering remitteras till andra sjukhus.

Läs mer om:

Inför besöket

Att tänka på inför ditt besök:

  • Ta med legitimation.
  • Ta med en uppdaterad läkemedelslista samt läkemedel du vet är svåra att få tag i.
  • En mobiltelefon med laddare kan vara bra att ha med.
  • Försök lämna värdesaker hemma.

Till avdelning Neuro 1 kommer patienterna från akuten, intensivvården eller operation. Inom vår verksamhet har vi även ett direktintag till avdelningen för patienter som kommer för specifik strokebehandling.

Hitta till oss och parkera på Karolinska Solna

Under besöket

Närstående är välkomna att besöka avdelningen. Vi har besökstider mellan kl. 10-19. Vi önskar att ni respekterar att vi endast kan ha två närstående per patient åt gången på besök. Undantag kan göras i samråd med vårdpersonalen.

Tänk på att patienterna behöver ensamvila också på dagtid. På övervakningssalar rekommenderar vi inte att besöket är längre än 30 min-2 h åt gången. Ha en dialog med ansvarig personal hur länge ni kan vara på besök och vilka tider som passar bäst. Under pågående omvårdnad eller undersökningar kan vi be er att vänta utanför avdelningen då vi inte har något anhörigrum.

Vi har foto- och film förbjud på avdelningen och önskar att ni stänger av mobilen under besöket. På grund av allergi får inte nötter eller blommor tas med. Du är välkommen att kontakta avdelningen på telefon 08-123 720 15.

Efter besöket

Fortsatt vård

Beroende på vilken behandling du har fått kan du bli aktuell för ett uppföljningsmöte hos vår strokesjuksköterska. Vid utskrivning från avdelningen får du reda på om remiss skickas till vår mottagningsverksamhet för ett återbesök.

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om eventuella återbesökstider kontaktas neurologiska mottagningen på tel. nr 08-123 820 70 Huddinge mottagning Neuro eller 08-123 720 08 Solna mottagning Neuro.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef ME Neurologi Konstantinos Kostulas
Postnummer 171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetschef OO Neurologi Anna Ericsson
Postnummer 171 76 Stockholm