Vårdavdelning Neuro 4 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in på 1177 Vårdguiden

Ring oss

08-123 720 13

Besök oss

Eugeniavägen 11, B11:17. , 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Vårdavdelning Neuro 4 är en vårdenhet som rymmer flera olika vårdnivåer vilka är inriktade på kirurgisk behandling av skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg.

    

I vårt patientområde ingår fem patientflöden; aneurysm, benign hjärntumör, förvärvad skallskada, malign hjärntumör och rygg. Hos oss finns rum där vi bedriver vård med flera olika vårdnivåer;

  • Neurokirurgisk intermediärvård ges främst efter en tids intensivvård, oftast på Neurointensiven. Här är övervakningsnivån hög och bedrivs med hjälp av avancerad medicinskteknisk utrustning. Omvårdnadspersonal finns alltid på plats inne på rummet.
  • Postoperativ vård ges efter avslutad undersökning, intervention eller operation. Denna fas varierar från 2 till 48 timmar för att säkerhetsställa god återhämtning. Du är övervakad med hjälp av medicinskteknisk utrustning och har alltid omvårdnadspersonal nära dig.
  • Vårdavdelningsvård ges när den postoperativa övervakningsfasen är över men du behöver neurokirurgisk vård innan postoperativ rehabilitering eller hemgång.
  • Dagvård är för dig som bara behöver stanna över dagen i samband med din undersökning, behandling eller operation.

På vårdenheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i ett nära samarbete för att säkerhetsställa en trygg och säker vård. Vi samarbetar även med andra hälsoprofessioner såsom kuratorer och logopeder.

Inför besöket

Till avdelningen kommer patienterna antingen akut eller planerat för övervakning eller operation.

Om du kommer till Eugeniavägen med färdtjänst, taxi eller bil

 

 

Under besöket

Närstående

Vi har till stor del fria besökstider förutom mellan kl 12.30-14.30 då det är patientvila. Många av våra patienter har behov av vila på grund av sina skador eller sjukdomar i hjärnan, vilket vi ber er respektera.

För de patienter som vårdas på postoperativ nivå är vi försiktiga med besök då det är en period för återhämtning och omvårdnadspersonalen behöver få arbeta mycket nära patienten.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi får inte nötter eller blommor tas med.

 

Efter besöket

Fortsatt vård

Efter vård på avdelning Neuro 4 skrivs patienten antingen ut till rehabilitering, annat sjukhus eller direkt till hemmet.

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om återbesökstider kontaktas Mottagning Neurokirurgi.

För frågor gällande journal kolla i "mina vårdkontakter" på www.1177.se eller  kontakta Journalservice.

 

Patient och närståendeföreningar

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177s e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Medicinsk enhet Neurokirurgi
Anders Fytagoridis
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Omvårdnadsområde Neuro
Anna Ericsson
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm