Transvenös elektrodextraktion

Transvenös elektrodextraktion är när en, eller flera, elektroder tas bort från hjärtat. Anledningen till detta kan vara olika, till exempel infektion eller ett behov av att avlägsna icke fungerande elektroder. Operationen sker på Nya Karolinska Solna.

Vad är en elektrod?

En elektrod är en elektrisk ledare som kan leverera energi/ström från pacemakern eller ICD till hjärtat. Elektroder för pacemaker/ICD ligger via blodkärl, vener, under nyckelbenet ner till hjärtat där de är placerade.

Vad är en elektrodextraktion?
En elektrodextraktion är när en, eller flera, elektroder tas bort från hjärtat.

Varför behöver dina elektroder extraheras/tas bort?
Anledningarna kan vara en eller flera av följande orsaker:

-      Infektion över dosan och/eller elektroder.

-      Elektrodskada eller risk för elektrodsskada.

-      Dålig elektrisk kontakt mellan elektrod och hjärta.

-      Skapa utrymme i blodkärl för ny elektrod.

Risker med operationen

Alla operationer medför en risk. Vid en elektrodextraktion är risken för allvarlig komplikation <1%.

De komplikationer som kan uppstå är perforation av hjärtväggen med blödning till hjärtsäcken. En sådan perforation kan då medföra att man behöver lägga in dränage i hjärtsäcken för att tappa ut blod. Detta är dock väldigt sällsynt och risken är under 0.5%.

I ytterst sällsynta fall kan även en blödning uppstå från ett av blodkärlen där elektroden ligger. I så fall blir man tvungen att operera akut för att få stopp på blödningen, detta kan innebära att man behöver öppna bröstkorgen som vid en vanlig hjärtoperation. Om ett sådant behov skulle uppstå tar vi hjälp akut av de hjärtkirurger som finns i huset.

I vissa fall kan det blöda ur den ficka där pacemakern/ICD varit placerad och blödningen kan i mycket sällsynta fall vara så pass uttalad att man behöver öppna dosfickan för att tömma ut blodet igen. Detta är mycket ovanligt.

Kontaktuppgifter

Pacemakermottagning Solna
Telefon: 08-517 707 64
Mail: pace-mott.solna.karolinska@sll.se

Pacemakermottagning Huddinge
Telefon: 08-585 817 30
Mail: pace-mott.huddinge.karolinska@sll.se

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser inför operationen

Kvällen innan operationen och operationsdagens morgon ska du duscha med bakteriedödande tvål (Hibiscrub eller Descutan) som finns att köpa på Apoteket. Följ noga instruktionerna på bipacksedeln. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken/klocka på dig efter du duschat.

Du ska vara fastande inför ingreppet och får inte äta och dricka efter midnatt på operationsdagens morgon.

På vårdavdelningen kommer du fått ett antibiotikadropp och smärtstillande tabletter innan operationen.

Om du tar blodförtunnande medicin kommer du informerad om hur du ska justera din medicin i ditt kallelsebrev, detta för att minska blödningsrisken.

Det kan även bli aktuellt att minska, eller sluta helt, med andra hjärtmediciner och då framförallt läkemedel som bromsar hjärtrytmen. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Ibland sänks pacemakerns pulsfrekvens vid inskrivning på avdelningen för att pröva hur pulsen är med minimalt pacemakerstöd. Du kommer i så fall ha hjärtövervakning, telemetri, kopplad.

Under undersökning eller behandling

Hur går elektrodextraktionen till?

Operationen sker vanligt vis i lokalbedövning, i enstaka fall kan man av medicinska skäl behöva vara helt sövd. Narkospersonal är närvarande under operationen och kan ge lugnande och smärtstillande vid behov. Du kommer att känna beröring och ett drag i samband med att elektroderna tas bort men du skall inte känna smärta.

Det finns två tillvägagångssätt att få bort elektroderna från hjärtat och kärl; elektroderna tas bort genom ett blodkärl i ljumsken eller genom ett blodkärl under nyckelbenet, det sistnämnda är det vanligaste. Du kommer få besked av din behandlande läkare om vad som är planerat för dig.

Extraktion via blodkärl under nyckelbenet: Efter det att huden öppnats och pacemaker/ICD-dosan tagits bort frigörs elektroderna från vävnaden vid nyckelbenet. Därefter förs ett tunt plaströr över elektroden ner till hjärtat. På så vis lossas elektroden från blodkärlet och kan därefter dras upp från hjärtat i sin helhet.

Extraktion via ljumsken: Venen i din ljumske punkteras med en nål. Via nålen förs katetrar upp till hjärtat och elektroderna kan därefter slyngas och dras ut.

Operationen tar oavsett valt tillvägagångssätt ca 1-2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Efter operationen

Då du kommit upp till avdelningen får du börja äta och dricka igen. Sjuksköterska eller undersköterska kommer att kontrollera din puls och blodtryck under ett par timmar. 

Om elektroden tagits bort via din ljumske kommer du ha sängläge ett visst antal timmar. Detta för att minska risken för blödning från ljumsken.

Om elektroden tagits bort via blodkärlet under nyckelbenet får du röra dig fritt.

Hemgång
Om du fått nya elektroder i samband med extraktionen kan man vanligen gå hem dagen efter ingreppet.

Om du inte fått nya elektroder i samband med extraktionen kvarstannar man vanligen på sjukhus till dess att du får ny pacemaker/ICD-system inopererat. Detta brukar ske ett par dagar efterextraktionen. Du kommer under väntan på din operation vara uppkopplad på kontinuerlig hjärtövervakning (telemetri). Ibland kan det vara aktuellt att man får återgå till sitt hemsjukhus för att få en ny pacemaker/ICD inopererad. Transport sker då alltid med ambulans.

Om du planeras för ny pacemaker/ICD sker detta oftast på motsatt sida. Vad som är planerat för dig får du besked om under vårdtiden.

Enstaka gånger kan det visa sig att du inte behöver en ny pacemaker under vårdtillfället. Du kommer i så fall få ordentligt med information om detta innan du skrivs ut.

Återbesök

Om du fått en ny pacemaker/ICD under vårdtillfället kommer du att kallas för återbesök på din pacemakermottagning. Är du inremitterad från annat sjukhus kommer uppföljning ske där.

Om du inte fått en ny pacemaker/ICD under vårdtillfället sker uppföljning hos din husläkare eller annan ansvarig läkare.