Trådlös pacemakerbehandling

Micra-pacemakern har, till skillnad från andra typer av pacemaker, inte några elektroder/sladdar till hjärtat. Den fungerar dock precis som en vanlig pacemaker och förhindrar långsam puls. Operationen sker på Nya Karolinska Solna.

Micra-pacemakern har, till skillnad från andra typer av pacemaker, inte några elektroder/sladdar till hjärtat. Den fungerar dock precis som en vanlig pacemaker och förhindrar långsam puls.

Micra-pacemakern är ca 2 cm lång och ca 1 cm i diameter. Den placeras på insidan av hjärtat i höger kammare där den sänder ut elektrisk signal om hjärtat "hoppar över" ett slag.

Risker med operationen

Alla operationer medför en risk. Vid en trådlös pacemakeroperation är risken för komplikation <1%. Eventuella komplikationer kan vara:

Smärtor eller blåmärke i ljumsken. Kräver i regel ingen behandling men om besvären ökar efter utskrivning skall du kontakta oss. Blödning i ljumsken kan uppstå men sker då oftast då du fortfarande är på sjukhuset. Det kan då bli aktuellt med förlängt sängläge och/eller tryckförband i ljumsken.

Perforation av hjärtväggen med blödning till hjärtsäcken. En sådan perforation kan då medföra att man behöver lägga in dränage i hjärtsäcken för att tappa ut blod. Detta är dock väldigt sällsynt och risken är under 0.5%.

Blodpropp i ben eller lunga. Om du upplever smärta i benet eller andnöd skall du kontakta sjukvården. Risken är liten, ca 0,5% och kräver ibland behandling.

Infektioner är ännu inte beskrivet men är en teoretisk möjlighet. Om du skulle få feber och man inte kan hitta annan orsak till det ber vi dig kontakta oss.

Byte av pacemaker

När batteriet i pacemakern börjar ta slut kan man lägga en ny Micra-pacemaker, eller om du så önskar, en vanlig pacemaker med elektroder. Den befintliga Micra-pacemakern tas då inte bort utan får ligga kvar i hjärtat.

Svenska pacemakerregistret och pacemakerkort

Alla patienter i Sverige som får en pacemaker registreras enligt Socialstyrelsens anvisningar i en nationell databas. Alla personuppgifter är givetvis sekretesskyddade.

Ett pacemakerkort kommer att skickas hem till dig. Detta kort ska du alltid ha med dig för att kunna visa upp för läkare eller när du passerar säkerhetskontroller på flygplatser.

Kontaktuppgifter

Pacemakermottagning Solna
Telefon: 08-517 707 64
Mail: pace-mott.solna.karolinska@sll.se

Pacemakermottagning Huddinge
Telefon: 08-585 817 30
Mail: pace-mott.huddinge.karolinska@sll.se

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser inför operationen

Kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon ska du duscha med bakteriedödande tvål (Hibiscrub eller Descutan) som finns att köpa på Apoteket. Följ noga instruktionerna på bipacksedeln. Detta är viktigt för att förhindra infektioner efter operationen. Är inte dusch utförd korrekt kan din operation komma att ställas in. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken/klocka på dig efter du duschat.

Du ska vara fastande inför ingreppet och får inte äta och dricka efter midnatt på operationsdagen.

Om du äter blodförtunnande medicin kommer du informeras om hur du ska justera din medicin i ditt kallelsebrev, detta för att minska blödningsrisken.

Övriga mediciner kan du fortsätta att ta som ordinerat, vi vill dock inte att du tar vätskedrivande eller blodsockersänkande tabletter operationsdagens morgon.

Ibland kan det vara aktuellt att lämna blodprover. En provtagningsremiss är då medskickat i ditt kallelsebrev.

På vårdavdelningen kommer du få ett antibiotikadropp och smärtstillande tabletter.

Under undersökning eller behandling

Hur går operationen till?

Operationen sker i lokalbedövning och du är vaken. Det är helt normalt att du känner både beröring och tryck i ljumsken men det ska inte göra ont. Om du känner dig orolig eller har ont kommer du även kunna få både lugnande och smärtstillande under ingreppet.

Efter du blivit tvättad, inklädd med sterila lakan och fått lokalbedövning, punkteras blodkärlet (venen) med en nål. En kateter/plaströr förs upp till hjärtat. Med hjälp av röntgen och via katetern/plaströret placerar sedan läkaren pacemakern på insidan av höger kammare.

Därefter görs upprepade elektriska mätningar på pacemakern för att kontrollera att den fungerar som den ska. Dessa mätningar är smärtfri och känns inte. Då man är nöjd med alla mätningar och placeringen av pacemakern tas alla katetrar (plaströr) bort och man sätter ett ar styng i ljumsken samt lägger på ett plastplåster. För att det inte ska blöda i ljumsken sätts också ett kraftigt tryckförband i ljumsken.

Operationen tar ca 1-2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Efter operationen

Då du kommit upp till avdelningen får du börja äta och dricka igen. Sjuksköterska eller undersköterska kommer att kontrollera din puls och ditt blodtryck under ett par timmar.

Du kommer att ha sängläge ett antal timmar efteroperationen. Efter avslutat sängläge får du komma upp och kan börja röra på dig. Ibland kan det bli aktuellt med förlängt sängläge för att minska risken för blödning. Du kommer ha ett tryckförband i ljumsken som ska sitta även efter avslutat sängläge.

Vanligtvis går man hem dagen efter operationen.

Du ska undvika tunga lyft, mer än 5 kg, i en vecka och kraftig fysisk ansträngning i en månad efter operationen. Detta för att förhindra blödningar i ljumsken.

Återbesök

Du kommer att kallas för återbesök på din pacemakermottagning. Är du inremitterad från annat sjukhus kommer du följas upp där.