TAVI (kateterburen aortaklaff-implantation)

TAVI betyder "Transcatheter Aortic Valve Implantation", på svenska kateterburen aortaklaff-implantation.

Kontaktuppgifter TAVI

Hjärtklaffkoordinator inför operation        08-12373435

Hjärtklaffkoordinator efter operation        08-12371520

 

 

Om man lider av aortaklaffstenos som är en allvarlig hjärtsjukdom kan man behöva göra ett aortaklaffingrepp. Du får då din sjuka aortaklaff ersatt med en konstgjord klaff (protes).

Proteserna som används vid TAVI har en konstgjord klaff av djurmaterial som sitter i en metallram. Klaffprotesen går att fälla ihop så att den kan monteras i en kateter som är 6 mm tjock. Den förs genom blodkärlen upp till den sjuka aortaklaffen. Sedan fälls den konstgjorda klaffen ut och trycker då den sjuka aortaklaffen åt sidan och ersätter den direkt. Det vanligaste är att klaffprotesen förs upp från pulsådern i ljumsken. Sövning behövs ej.

Ungefär 85 % av patienterna blir helt symptomfria eller betydligt bättre. Ett klaffingrepp har alltså i de flesta fall både en symptomlindrande och livsförlängande effekt. Andra samtidiga hjärtfel eller lungsjukdom kan dock medföra att man har kvar en del besvär med andfåddhet.

Komplikationer kan förekomma, men nyttan med ingreppet är betydligt större än risken. De allvarligaste komplikationerna är stroke och dödsfall (några procents risk). I 5-10% av fallen trycker klaffprotesen på hjärtats nerver så att pulsen blir för låg. I så fall får du en pacemaker vid samma vårdtillfälle och pulsen blir normal igen. Det kan uppstå blödningar från stickställena i ljumsken, som i vissa fall kan behöva extra stygn för att stoppas. I några procent av fallen blir det ett måttligt läckage runt klaffprotesen, vilket kan leda till vissa kvarstående besvär med andfåddhet.

 

Information om TAVI

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer få ett kallelsebrev hemskickat med information om vilka föreberedelser som gäller inför just din operation.
Du kommer först för ett inskrivningssamtal med läkare då man även tar blodprover och EKG. Du får då också information om när du ska komma för själva ingreppet.

Du kommer att kallas till sjukhustandläkaren för att kontrollera att du inte har någon tandinfektion..
Om du röker, sluta, eftersom det minskar risken för komplikationer.

TAVI utförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, inom Tema Hjärta-Kärl.

Under undersökning eller behandling

Vi kopplar på EKG och annan övervakningsutrustning. Lugnande och smärtstillande medel ges efter behov. Ingreppet tar 1-2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Vårdtiden på sjukhuset är 2-3 dagar. 
Du kommer även bli kallad för återbesök till hjärtmottagningen efter 1-2 månader för kontroll och sedan efter 1 år.