Pacemakerbehandling

En inopererad pacemaker (hjärtstimulator) erbjuds de patienter som har en alltför långsam hjärtrytm eller bedöms löpa risk för att få det. Pacemaker är en behandlingsform som för vissa personer är livräddande och för andra framföra allt kan bidra till en förbättrad livskvalitet. Detta genom att förhindra yrsel och svimning orsakad av alltför långsam hjärtrytm. Operationen sker både på Karolinska Huddinge och på Nya Karolinska Solna.

Vad är en pacemaker?

En inopererad pacemaker (hjärtstimulator) erbjuds de patienter som har en alltför långsam hjärtrytm eller bedöms löpa risk för att få det.
Pacemaker är en behandlingsform som för vissa personer är livräddande och för andra framföra allt kan bidra till en förbättrad livskvalitet. Detta genom att förhindra yrsel och svimning orsakad av alltför långsam hjärtrytm.

Symtom av alltför långsam hjärtrytm

Långsam hjärtrytm kan yttra sig som plötslig svimningskänsla, svimning eller yrsel. Man kan också besväras av trötthet, andfåddhet och att pulsen inte ökar normal vid ansträngning. Dessa symtom kan man ha av många orsaker och pacemaker är bara till nytta om orsaken är långsam hjärtrytm/puls. De vanligaste diagnoserna som leder till att man får en pacemaker är sjuk sinusknuta eller AV-block av andra eller tredje graden.

Hur fungerar en pacemaker?

Pacemakern består av en dosa som placeras under huden, vanligtvis nedanför vänster nyckelben samt en eller två elektroder som förs ner till hjärtat via ett blodkärl. Pacemakern övervakar hjärtrytmen och kan vi behov avge stimuleringsimpulser som får hjärtat att arbeta i normal takt. Dessa impulser känner du som patient inte av. Pacemaker består av en dosa som placeras under huden, vanligtvis nedanför vänster nyckelben samt en eller två elektroder som förs ner till hjärtat via ett blodkärl.

Pacemaker med hjärtresynkroniseringsbehandling (CRT-P)

För vissa personer med hjärtsvikt kan det vara aktuellt att operera in ytterligare en elektrod till hjärtat för att förbättra hjärtats pumpförmåga och lindra symtom. Ett sådant pacemakersystem kallas CRT-P. Vissa speciella kriterier måste dock vara uppfyllda för att man ska bedömas kunna ha nytta av denna behandling. En sådan operation tar längre tid att genomföra än en vanlig pacemakeroperation och är förenad med något större komplikationsrisker.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser inför operationen

Kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon ska du duscha med bakteriedödande tvål (Hibiscrub eller Descutan) som finns att köpa på Apoteket. Följ noga instruktionerna på bipacksedeln. Detta är viktigt för att förhindra infektioner efter operationen. Är inte dusch utförd korrekt kan din operation komma att ställas in. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken/klocka på dig efter du duschat.
Du ska vara fastande inför ingreppet och får inte äta och dricka 6 timmar innan din inskrivningstid på avdelningen.

Om du äter blodförtunnande medicin kommer du informeras om hur du ska justera din medicin i ditt kallelsebrev, detta för att minska blödningsrisken.
Ibland kan det även vara aktuellt att göra uppehåll med blodsockerssänkande tabletter (Metformin) ett par dagar innan operationen. Det framgår då av ditt kallelsebrev.
Övriga mediciner kan du fortsätta att ta som ordinerat, vi vill dock inte att du tar vätskedrivande operationsdagens morgon.

Ibland kan det vara aktuellt att lämna blodprover. En provtagningsremiss är då medskickat i ditt kallelsebrev.

På vårdavdelningen kommer du få ett antibiotikadropp och smärtstillande tabletter.

Under undersökning eller behandling

Hur går operationen till?

Operationen genomförs i lokalbedövning. Det innebär att du är vaken under ingreppet. Det finns möjlighet att få lugnande läkemedel om du känner dig orolig.

Efter du blivit tvättad, inklädd med sterila lakan och fått lokalbedövning, gör läkaren ett snitt i huden nedanför nyckelbenet på din vänstra sida. Sedan förs en eller två elektroder ner till hjärtat via ett blodkärl. Du har ingen känsel i hjärtat eller i blodkärlet men man kan ibland känna av ett lätt tryck eller extraslag (att hjärtat slår oregelbundet).

Med hjälp av röntgen hittar man ett bra läge för elektroderna i hjärtat och de ansluts sedan till pacemaker-dosan. Dosan placeras därefter i en ficka som görs i underhuden. Huden sys huden ihop med resorberbar tråd som löser upp sig själv. Över operationssåret sätts ett plastplåster som ska sitta orört i 10 dagar. Ibland kan man Ibland kan man även få ett tryckförband.

Operationen tar ca 1 timme.

Efter undersökning eller behandling

Efter operationen

Då du kommit upp till avdelningen får du börja äta och dricka igen.
Du kan behöva ta smärtlindrande läkemedel under någon eller några dagar mot smärta från operationssåret. Ofta ger paracetamol (Alveon, Pamol) tillräcklig effekt.
Vi rekommenderar att du undviker höga och ryckiga armrörelser samt tunga lyft med den opererade sidans arm under de första två veckorna efter operationen. Detta för att såret ska läka fint men även för att minska risken för att någon av elektroderna ska lossna från sitt läge i hjärtat. Det är ovanligt och risken är störst under de första veckorna efter operationen.

Du ska även undvika fysisk ansträngning så du svettas under förbandet.
Vanligtvis går man hemma samma dag som operationen efter 4-5 timmars observation.