Kärlkirurgisk mottagning

Välkommen till mottagningen för kärlsjukdomar.

Hit kan du komma på remiss från husläkare eller annan specialist för utredning och vård av sjukdomar i kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna. Vi är en specialistmottagning inom ME Kärlkirurgi som är en del av Tema Hjärta, kärl och neuro.

Vid vår mottagning arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete. Du blir kallad till mottagningen efter en remissgranskning av kärlkirurg. Ibland går remissen tillbaka till den som skickat den på grund av att det är bristfällig information eller att det behövs en förberedande undersökning som ultraljud eller röntgen. Svaret går alltid tillbaka till den som har skickat remissen.

Våra värderingar

Vi arbetar efter Karolinskas gemensamma värdegrund och vision, "Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn" samt "Patienten först".

Forskning och utbildning

Som ett av Sveriges största universitetssjukhus bedriver vi omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss.

Inför ditt besök hos oss kan du komma att tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör själv om du vill delta eller inte. Du kommer få samma goda vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Patientinformation:

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs noga igenom ditt kallelsebrev. Har du frågor om förberedelser eller annat, tag kontakt med oss. Om du vill avboka din tid så vill vi att du gör det senast 24 timmar före ditt planerade besök. Använd 1177 Vårdguidens e-tjänst eller kontakta oss via telefon. Vid sen avbokning (mindre än 24 timmar före besöket) eller vid uteblivet besök får du betala besöksavgiften. Det gäller även om du är under 18 år eller har frikort.


Anmäl dig i kassan på Eugeniavägen 3. Tag med legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgiften följer gällande taxa.


Mottagningen hittar du via hiss A, plan 8. Om du behöver tolk, meddela oss vilket språk innan ditt besök så att vi hinner boka.

Under undersökning eller behandling

-

Efter undersökning eller behandling

-