Implanterbar loop-recorder (ILR)

En ILR är en implanterbar EKG-monitor som övervakar hjärtas elektriska aktivitet, din puls. Operationen sker både på Karolinska Huddinge och på Nya Karolinska Solna.

Vad är en ILR?

En ILR är en implanterbar EKG-monitor som övervakar hjärtas elektriska aktivitet, din puls.

En ILR kan inte stimulera hjärtat utan bara övervaka och spela in eventuella rubbningar i hjärtrytmen. Vanligtvis används ILR:en för att hitta orsaken till eventuella svimningar, yrsel och/eller hjärtklappningsbesvär.

En ILR är ungefär 4 cm lång och 0.5 cm bred och placeras på bröstkorgen till vänster om bröstbenet i underhudsfettet. En ILR har ett batteri som räcker i ca 3 år, men kan opereras ut tidigare om behovet inte längre finns.

Risker med operationen

Alla operationer medför en risk. Vid en ILR-operation är risken för komplikation <1 %. Här nedan beskrivs komplikationerna.

Blödning från dosfickan: Kräver som regel ingen behandling men om kraftig svullnad/blödning uppstår kan man behöva öppna dosfickan för att tömma ut blodet igen. I de allra flesta fall försvinner blodet av sig själv även om det kan ta från några dagar upp till några veckor beroende på storleken på blödningen. Blödningen ser oftast större ut än den är, eftersom blodet kan sprida sig ytligt i bröstkorgsväggen nedåt pga gravitationskraften.

Infektioner: Infektion kan uppstå direkt efter operationen men även efter en lägre tid. Ibland räcker det med antibiotikabehandling men ibland blir man tvungen att ta bort ILRn.Trots noggrann hygien är risken för infektion ca 2%. Tecken på infektion kan vara smärta, rodnad, värmeökning eller missfärgad hud över dosan.

Uppföljning

Din ILR kommer att spela in och lagra EKG om hjärtat slår för långsamt, för snabbt eller oregelbundet. Vid symtom kan du själv aktivera EKG-inspelningen genom att använda patientaktivatorn. Du kommer få både skriftlig och muntlig information om hur du använder denna. Du ska försöka att alltid ha med dig aktivatorn. Informera gärna familj och vänner om hur den fungerar.

Ditt första återbesök sker efter ca 2 månader.  Där kontrolleras ditt sår samt att du får information om fortsatt uppföljning. Vilken ILR du fått är ett läkarbeslut och i vissa fall erbjuds hemmonitorering.  Är du inremitterad från annat sjukhus kommer du följas upp där.

Svenska pacemakerregistret och pacemakerkort

Alla patienter i Sverige som får en ILR registreras enligt Socialstyrelsens anvisningar i en nationell databas. Alla personuppgifter är givetvis sekretesskyddade.

Ett kort kommer att skickas hem till dig. Detta kort ska du alltid ha med dig för att kunna visa upp för läkare eller när du passerar säkerhetskontroller på flygplatser.

Kontaktuppgifter

Pacemakermottagning Solna
Telefon: 08-517 707 64
Mail: pace-mott.solna.karolinska@sll.se

Pacemakermottagning Huddinge
Telefon: 08-585 817 30
Mail: pace-mott.huddinge.karolinska@sll.se

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser inför operationen

Kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon ska du duscha med bakteriedödande tvål (Hibiscrub eller Descutan) som finns att köpa på Apoteket. Följ noga instruktionerna på bipacksedeln. Detta är viktigt för att förhindra infektioner efter operationen. Är inte dusch utförd korrekt kan din operation komma att ställas in. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken/klocka på dig efter du duschat.

Du får äta lätt frukost operationsdagens och ska därefter vara fastande.

Om du äter blodförtunnande medicin kommer du informeras om hur du ska justera din medicin i ditt kallelsebrev, detta för att minska blödningsrisken.

Övriga mediciner kan du fortsätta att ta som ordinerat, vi vill dock inte att du tar vätskedrivande operationsdagens morgon.

Ibland kan det vara aktuellt att lämna blodprover. En provtagningsremiss är då medskickat i ditt kallelsebrev.

På vårdavdelningen kommer du få smärtstillande tabletter innan operationen.

Under undersökning eller behandling

Hur går operationen till?

Operationen genomförs under lokalbedövning. Det innebär att du är vaken under ingreppet. Det finns möjlighet att få lugnande läkemedel om du känner dig orolig.

Du blir tvättad och inklädd i sterila lakan. Efter att du fått lokalbedövning gör läkaren ett litet snitt till vänster om bröstbenet där din ILR placeras under huden. Huden tejpas ihop efteråt och ibland kan såret behöva sys med ett par stygn, då används tråd som löser upp sig själv.

Över operationssåret sätts ett plastplåster.

Efter undersökning eller behandling

Efter operationen

Direkt efter operationen kommer inspelningsfunktionen i dosan att aktiveras.

Du får börja äta och dricka direkt efter operationen och du kommer kunna gå hem efter någon timme.

Du kan duscha med plåstret men inte bada eller basta de första 10 dagarna. Du bör också undvika fysisk ansträngning så du svettas under förbandet. Efter 10 dagar avlägsnar du själv plåstret hemma.

Du kan behöva ta smärtlindrande läkemedel under någon eller några dagar mot smärta från operationssåret. Ofta ger paracetamol (Alveon, Pamol) tillräcklig effekt.