Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling

Den här informationen vänder sig till dig som skall genomgå en elektrofysiologisk undersökning. Ibland görs samtidigt en lokal behandling i form av så kallad ablation.

Den här informationen vänder sig till dig som ska genomgå en elektrofysiologisk undersökning. I samband med den är det ibland aktuellt med behandling i form av ablation.

Den elektrofysiologiska undersökningen har som syfte att kartlägga den elektriska aktiveringen i olika delar av hjärtat. Undersökningen är ett sätt att utreda hjärtrytmrubbningar, vilka i sig kan vara förenade med olika symtom såsom hjärtrusning, yrsel, svimning eller plötsligt påkommande hjärtsvikt med matthet och andnöd. När hjärtklappningen diagnostiserats kan den ofta behandlas med ablation vid samma tillfälle. Undersökningen utförs såväl i Huddinge som i Solna.

Patientbroschyrer

Nedan kan du se informationsfilmer om våra vanligaste undersökningar/ablationer. En film berättar också om vad förmaksflimmer är.

Ablation vid regelbunden hjärtrusning

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmerablation

Inför undersökning eller behandling

Elektrofysiologisk undersökning utförs i både Solna och Huddinge. Du kommer att få din kallelse till undersökningen elektroniskt eller via brev och i din kallelse står det vilket sjukhus du ska åka till. Det är viktigt att du bekräftar din bokade tid enligt anvisningarna i kallelsen.

Inför undersökningen har du ett inskrivningssamtal med sjuksköterska och ibland även med hjärtläkare. På inskrivningssamtalet får du möjlighet att gå igenom frågor och funderingar, du får praktisk information om undersökningen samt uppföljning.

Inskrivningen kan ske per telefon eller på sjukhuset. Hur ditt inskrivningssamtal kommer att gå till står i din kallelse, där står även om du behöver göra någon förberedande undersökning eller till exempel lämna blodprover.

Kvällen före samt på undersökningsdagen duschar du hemma med vanlig tvål och schampo. Du ska fasta från midnatt, alltså varken äta eller dricka.

Om du har frågor om på vilket sätt din undersökning eller behandling ska utföras, kontakta verksamhetens koordinatorer vardagar mellan
kl 08:00-09:00 på telefon 08-123 832 18.

Under undersökning eller behandling

När du kommer till vårdavdelningen får du en sängplats med ett skåp där du kan låsa in dina saker. Du får byta om och du får en infart i armen som du kan få dropp och läkemedel i.

När det är dags för undersökningen/behandlingen blir du på operationssalen uppkopplad med EKG, blodtrycksmätning och mätning av syresättningen.

Området i höger ljumske där katetrarna ska läggas in tvättas med klorhexidinsprit. Ett sterilt lakan kommer att täcka dig från hakan och ner över benen.

Du får avslappnande och smärtstillande läkemedel under ingreppet. I ljumsken får du lokalbedövning. Vissa undersökningar/behandlingar utförs i narkos. Undersökningen tar vanligen cirka två timmar men kan ta längre tid.

Efter undersökning eller behandling

Efter avslutat ingrepp tas katetrarna bort och ett tryckförband läggs över instickstället i ljumsken. Du kommer att vara sängliggande i två till fyra timmar och får äta när sängläget är avslutat. Du får vanligtvis gå hem samma dag men vid vissa ablationer stannar du över natten. Du får inte köra bil hem.

Veckan efter ingreppet ska du undvika att lyfta mer än fem kilo samt undvika ansträngning eller träning av hänsyn till ljumsken. Ibland är det aktuellt med restriktioner länge än en vecka.