Byte av pacemaker/ICD-dosa, Solna

Ett dosbyte av din pacemaker- eller ICD planeras när batteriet i din dosa signalerat att det är aktuellt. Operationen sker både på Karolinska Huddinge och på Nya Karolinska Solna.

I samband med din kontroll av din pacemaker/ICD har man uppmätt avtagande batterispänning och du blir då planerad för ett dosbyte. Funktionen på pacemakern/ICD:n avtar inte då batterikapaciteten blir sämre men om du upplever förändringar i ork, yrsel eller svimningar i väntan på ditt dosbyte ska du kontakta din mottagning.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Förberedelser inför operationen

Kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon ska du duscha med bakteriedödande tvål (Hibiscrub eller Descutan) som finns att köpa på Apoteket. Följ noga instruktionerna på bipacksedeln. Detta är viktigt för att förhindra infektioner efter operationen. Är inte dusch utförd korrekt kan din operation komma att ställas in. Du ska inte ha makeup, nagellack eller smycken/klocka på dig efter du duschat.

Du ska vara fastande inför ingreppet och får inte äta och dricka efter 6 timmar innan din inskrivningstid på avdelningen.

Om du äter blodförtunnande medicin kommer du informeras om hur du ska justera din medicin i ditt kallelsebrev, detta för att minska blödningsrisken.

Övriga mediciner kan du fortsätta att ta som ordinerat, vi vill dock inte att du tar vätskedrivande eller blodsockersänkande mediciner operationsdagens morgon.

Ibland kan det vara aktuellt att lämna blodprover. En provtagningsremiss är då medskickat i ditt kallelsebrev.

På vårdavdelningen kommer du få ett antibiotikadropp och smärtstillande tabletter.

Under undersökning eller behandling

Hur går operationen till?

Operationen genomförs i lokalbedövning. Det innebär att du är vaken under ingreppet. Det finns möjlighet att få lugnande läkemedel om du känner dig orolig.

Efter du blivit tvättad, inklädd med sterila lakan och fått lokalbedövning, gör läkaren ett snitt i huden där din dosa är placerad. Därefter tas dosan ut och den nya dosan kopplas ihop med de redan befintliga elektroderna. Slutligen sys huden ihop med resorberbar tråd som löser upp sig själv. Över operationssåret sätts ett plastplåster som ska sitta orört i 10 dagar. Ibland kan man även få ett tryckförband.

Operationen tar ca 30 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Efter operationen

Då du kommit upp till avdelningen får du börja äta och dricka igen.

Du kan behöva ta smärtlindrande läkemedel under någon eller några dagar mot smärta från operationssåret. Ofta ger paracetamol (Alvedon, Pamol) tillräcklig effekt.

Vi rekommenderar att du undviker höga och ryckiga armrörelser samt tunga lyft med den opererade sidans arm under de första två veckorna efter operationen. Detta för att såret ska läka fint.

Vanligtvis går man hemma samma dag som operationen efter 2-4 timmars observation.

Operationssåret
Det genomskinliga plastplåstret som sitter över såret ska avlägsnas efter 10 dagar. Du kan antingen göra det själv eller gå till distriktsköterska för hjälp. Under tiden du har förbandet går det bra att duscha men du ska inte bada eller basta eftersom det ökar risken för infektion. Du bör även undvika fysisk aktivitet där du svettas under förbandet.

Blödning från dosfickan ger sig till känna som en svullnad eller blåfärgning av huden.  Det kräver som regel ingen behandling men om kraftig svullnad/blödning uppstår kan man behöva öppna dosfickan för att tömma ut blodet igen. I de allra flesta fall försvinner blodet av sig själv även om det kan ta från några dagar upp till några veckor beroende på storleken på blödningen. Blödningen ser oftast större ut än den är, eftersom blodet kan sprida sig ytligt i bröstkorgsväggen nedåt pga gravitationskraften. Känner du dig orolig ber vi dig kontakta din pacemakermottagning för råd.

Infektioner: Infektion kan uppstå direkt efter operationen men även efter en lägre tid. Ibland räcker det med antibiotikabehandling men ibland blir man tvungen att ta bort dosan och dess elektroder. Trots antibiotikaskydd och noggrann hygien är risken för infektion ca 2%. Tecken på infektion kan vara smärta, rodnad, värmeökning eller missfärgad hud över dosan. Om du ser tecken på infektion ska du snarast kontakta pacemakermottagningen för råd och eventuell behandling.

Uppföljning

Detta är individuellt men sker oftast 6-12 månader efter ditt dosbyte.  Är du inremitterad från annat sjukhus kommer du följas upp där.

Svenska pacemakerregistret och pacemakerkort

Alla patienter i Sverige som får en pacemaker- eller ICD registreras enligt Socialstyrelsens anvisningar i en nationell databas. Alla personuppgifter är givetvis sekretesskyddade.

Ett nytt kort kommer att skickas hem till dig. Detta kort ska du alltid ha med dig för att kunna visa upp för läkare eller när du passerar säkerhetskontroller på flygplatser.

Kontaktuppgifter

Pacemakermottagning Solna
Telefon: 08-517 707 64
Mail: pace-mott.solna.karolinska@sll.se

Pacemakermottagning Huddinge
Telefon: 08-585 817 30
Mail: pace-mott.huddinge.karolinska@sll.se