Mottagning Hjärta och Kärl Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-123 707 64

Telefontider idag

07:45 - 16:30

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Fredag 07:45 - 16:30

Besök oss

Eugeniavägen 3, A8:01 (hiss A, vån 8, område 01), STOCKHOLM

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Fredag 07:45 - 16:30

Diagnoser:

Kardiologi, Thoraxkirurgi, Kärlkirurgi

Till mottagning Hjärta och Kärl Solna remitteras patienter som behöver bli undersökta av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärt- och kärlsjukvård.

Vi tar bl.a. emot patienter med hjärtsvikt, vuxna med medfödda hjärtfel, gravida med hjärtfel, rytmrubbningar (arytmier), pacemaker (ICD/CRT) samt patienter med sjukdom i kranskärl, hjärtklaffar, bröstkorg (thorax), aorta-, artär och vensjukdomar (kärl). 

Mottagningen omfattar även preoperativa bedömningar och postoperativa besök efter hjärt- och lungoperation.

Under ditt besök kontrollerar vi dina symptom. Beroende på anledningen till ditt besök så genomför vi ett antal undersökningar och tar prover, som t.ex. blodtryck, blodprov, EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat eller kärlen i benen. I samband med besöket så görs ofta justering av dina mediciner.

Vi arbetar med att informera om sjukdomens orsaker och även faktorer som påverkar din sjukdom. Det kan vara behov av livsstilsförändringar, t.ex. rökavvänjning och förbättrade matvanor. Vårt mål är att stödja dig i att minska risken för återinsjuknande. Om du är på besök inför operation så informerar vi om hur du behöver förbereda dig och hur operationen går till samt om potentiella komplikationer. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och vi är måna om att du ska vara nöjd med besöket hos oss.

För oss som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset är det viktigt att ge det bästa bemötandet och en så god vård som möjligt. För att kunna följa och förbättra vårdkvaliteten behöver vi regelbundet få in synpunkter från våra patienter.
Din medverkan är värdefull men naturligtvis frivillig. Du svarar helt anonymt, ingen kommer kunna ta reda på hur just du har svarat. Patientnöjdhetsundersökningen sker via enkät på 1177. Du får ett meddelande om att det finns en enkät att svara på till din inkorg på 1177. Läs mer genom att följa denna länk>>

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjärtskolan i Huddinge och Solna har genomfört sin första online träff. Vi kommer här att publicera kommande datum samt presentation från dessa möten.

Presenationen från 11 mars finner du här >>


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temats informationsfilmer

Inför besöket

 • Viktigt att du läser igenom din kallelse ordentligt då mottagningen kan finnas både i Huddinge och i Solna
 • Det finns få möjligheter att omboka tiden.
 • Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
 • Tag med dig legitimation och kallelse för att visa upp när du anmäler dig i kassan på entréplanet Eugeniavägen 3
 • Vi accepterar de vanligaste betalkorten.
 • Frikort/Högkostnadskort gäller
 • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
 • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan.
 • Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under besöket

Bär gärna kläder som är enkla att ta av så underlättar du för dig själv. Beroende på vilka åtgärder som läkaren ordinerar, kan vi exempelvis ta

 • EKG
 • Blodtryck och ev blodprover.

.

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering. Den eventuella behandling som utprovas av oss, följs regelmässigt upp härifrån under en tid. Behandlingsansvaret återförs därefter till din ordinarie behandlande läkare, exempelvis på vårdcentralen.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Medicinsk enhet Kardiologi (hjärtsjukvård)
Frieder Braunschweig
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Omvårdnadsområde Hjärta-Kärl (omvårdnadsfrågor)
Anneli Lennberg
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Medicinsk enhet Thoraxkirurgi (hjärt- och lungkirurgi)
Peter Svenarud
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Medicinsk enhet Kärlkirurgi
Carl Wahlgren
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm