Kärlkirurgi Vårdavdelning Solna

Ring oss

08-123 757 75

Besök oss

Eugeniavägen 23, C9:27, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Aneurysm, Perifer vaskulär sjukdom, Missbildning av det perifera kärlsystemet

Vårdavdelning Kärlkirurgi Solna (C9:27) bedriver huvudsakligen vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna.

Avdelningen har 14 vårdplatser där högspecialiserad kärlkirurgisk vård bedrivs. Vi har även dagvård där framförallt våra endovaskulära patienter får behandling.
Patienterna kallas av operationskoordinatorn till inskrivningssamtal och provtagning.

Verksamheten är en av Sveriges största och har en högspecialiserad akademisk profil med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, benartärkirurgi och venös rekonstruktion.

Verksamheten har ett omfattande ansvar och engagemang även inom patientflöden innefattande karotiskirurgi, kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, ECMO, blödningskontroll och kärltrauma.

Patientinformation:

Inför besöket

Tag med ID-handling och aktuell medicinlista.

Läs kallelsen noga, där står det om du ska betala eller gå direkt till avdelningen.

Under besöket

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning får användas på avdelningen.

Vi har inga besökstider men hör gärna med personalen om besök är lämpligt.

Efter besöket

Du kommer få med dig en läkemedelsberättelse hem och du kommer eventuellt bli kallad för ett återbesök till vår mottagning Hjärta och Kärl.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177s e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Medicinsk enhet Kärlkirurgi
Carl Wahlgren
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Omvårdnadsområde Hjärta-Kärl (omvårdnadsfrågor)
Josefine Kaunisto
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm