Kardiologi Vårdavdelning Solna

Ring oss

08-123 748 09

Besök oss

Eugeniavägen 23, C11:25-27, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Hjärtrytmrubbningar, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt

Vårdavdelning Kardiologi Solna har totalt 28 vårdplatser. Vi behandlar patienter med akuta koronara syndrom såsom hjärtinfarkt, instabil angina samt allvarliga arytmier, men även akut hjärtsvikt.

Vårdavdelningen fungerar även som en mottagande avdelning för alla akuta ST-höjningsinfarkter i Stockholm på jourtid och helger för koronarangiografi och PCI. Vi har också ett nära samarbete med Visby, Norrtälje samt Sörmland.

På vårdavdelningen bedrivs också ett aktivt sekundärpreventivt arbete dels under själva vårdtiden men också i form av samarbete med diabetesdagvården samt sekundärpreventiv sköterskebaserad mottagning efter vårdtiden. Allt för att patienten ska få en optimal vård men likaså hjälp med livsstilsförändringar etc.

Information om kvalitetsregister>>

Inför besöket

Tag med ID-handling och aktuell medicinlista.

Vi vill att du bekräftar att du kan komma på den planerade behandlingen.

Läs kallelsen noga, där står det om du ska betala eller gå direkt till avdelningen.

Under besöket

Var vänlig undvik starkt doftande parfym och blommor vid besök då vi har både patienter och personal som är allergiska

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning får användas på avdelningen

Efter besöket

Du kommer få med dig din läkemedelsberättelse hem och du kommer bli kallad för ett återbesök. 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177. Lämna synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177s e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan och fullmakt hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Medicinsk enhet Kardiologi (hjärtsjukvård)
Marcus Ståhlberg
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Verksamhetschef Omvårdnadsområde Hjärta-Kärl (omvårdnadsfrågor)
Josefine Kaunisto
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm