Vårdavdelning Pankreas Huddinge

Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

15 juni 2022, 15:47

Här hittar du mer information

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 829 68

Besök oss

Hälsovägen 13, B74, 14157, Huddinge

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Leversjukdom, Bukspottkörtel

alla

Levertumör

B74 är en avdelning för patienter med planerade och akuta ingrepp i bukspottkörteln. Här utreds och behandlas du för kirurgiska eller medicinska åkommor i bukspottkörteln.

Kontakta oss

Leversjukdom, sjukdomar i bukspottkörtel, matstrupe-magsäck och levertumör
Telefon: 08-123 829 68
Adress: Barngatan 2, plan 7

Bedömning och vårdplanering inför operation sker på vår specialistinskrivningsmottagning (SPIMO) av ett team bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och dietister. Här får patienten all information inför den planerade operationen.

Inför besöket

Du kommer att få en kallelse med information om hur just din inskrivning ser ut. Den skickas ut i god tid innan. Vid eventuella frågor kontakta din kontaktsjuksköterska.

Vi erbjuder dig patientkläder under vistelsen på sjukhuset. Ta med dig tofflor/inneskor, toalettartiklar och om du äter något speciellt läkemedel. Rådgör med din kontaktsjuksköterska om du är osäker. Lämna värdesaker och pengar hemma. De flesta av våra patientrum är enkelbäddsalar. Alla vårdplatserna har egen TV, gemensam TV finns även i patientmatsalen. Kostnadsfritt Wi-fi finns på sjukhuset.

Ta med dig giltig legitimation.

Under besöket

Vi kommer vägleda dig i de förberedelser som krävs inför ingreppet.

Efter ingreppet övervakas du enligt rutin för det ingrepp du har genomgått. Det är viktigt att du tidigt kommer igång med till exempel mobilisering, matintag.
När du återhämtat dig sker en dialog med vårdpersonal gällande din utskrivning.

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har också nära samarbete med dietister och fysioterapeuter.

Måltiderna serveras i patientmatsalen där det även finns fri tillgång till dryck, kaffe, te, näringsdrycker och mellanmål.

Många av våra patienter och medarbetare är allergiska varför det råder blomförbud på avdelningen.

Efter besöket

Vid utskrivning sker ett utskrivningssamtal där du bland annat får information om eventuell fortsatt behandling eller vård efter hemgång.

Om du har frågor gällande ditt ingrepp eller fortsatt behandling efter utskrivning hänvisar vi dig till vår mottagning och din kontaktsjuksköterska.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Mottagning Övre buk

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här: länk

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Registratur och informationshantering
S3:U1
171 76 Stockholm

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.