TIPS

TIPS innebär att man sätter in ett smalt rör mellan de blodkärl som går in i levern och de som för blodet bort från levern.

TIPS innebär att trycket i levern sjunker och produktionen av vätska i buken (ascites) minskar. Risken att blöda från åderbråck i matstrupen (varicer) minskar likaså. Då metoden medför att blodet som rinner genom röret inte renas av levern ökar risken att utveckla leverförvirring (leverkoma). Man måste därför göra ett noggrant övervägande om metoden är en fördel eller inte. Vanligtvis används TIPS vid problem med återkommande blödningar från åderbråck i matstrupen eller vid uttalade besvär med vätska i buken.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Metoden utförs i narkos.

Under undersökning eller behandling

.

Efter undersökning eller behandling

.