Leverbiopsi

Leverbiopsi är en bra metod för att ställa diagnos vid leverpåverkan, leversjukdomar eller för att följa sjukdomsaktiviteten. Efter lokalbedövning sticker man in en tunn specialnål mellan revbenen in i levern.

En liten bit av levervävnaden följer med nålen ut. Vävnadsbiten undersöks sedan i mikroskop. Att göra en leverbiopsi tar bara några sekunder. Förberedelserna kräver dock lite mer tid. Det tar i normalfallet omkring fyra veckor att få svaret, detta ges senare vid ett återbesök eller per telefon.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Biopsin görs antingen på dagavdelning eller på ultraljud. Om den skall göras på ultraljud ska du fasta från klockan 24.00 dagen innan, i annat fall får du äta en lättare frukost.
Biopsin görs på morgonen, tiden kan variera något.

Du diskuterar alltid igenom dina läkemedel med en läkare innan biopsin ska genomföras.

Under undersökning eller behandling

Efter ingreppet måste du ligga på höger sida i två timmar och därefter två timmar i valfritt läge. Vi kontrollerar blodtryck och puls flera gånger under denna tid. Efter detta får du om du vill äta, ta i så fall med dig egen mat. Ta gärna med dig något att läsa och /eller lyssna på.

Efter undersökning eller behandling

Under den första veckan efter biopsin får du inte lyfta tungt, sporta eller på något annat sätt anstränga dig kroppsligen, detta på grund av risk för blödning. Av samma skäl är det mycket viktigt att du en vecka innan biopsin inte äter mediciner som påverkar blodets levringsförmåga. Många vanliga värktabletter har denna egenskap.

Behöver du ta något smärtstillande rekommenderar vi Alvedon® eller Panodil®.

Exempel på smärtstillande mediciner du inte får äta är Ipren, Treo, Magnecyl,Bamyl, Albyl, Naproxen, och Orudis. Även andra mediciner som påverkar blodets levringsförmåga skall pausas. Exempel på dessa är Waran, Fragmin, Trombyl, Persantin, Plavix med flera.
Du diskuterar alltid igenom dina läkemedel med en läkare innan biopsin ska genomföras.

Leverbiopsi efter levertransplantation.
Vid biopsi efter utförd levertransplantation gäller särskilda rutiner.
Barn
Barn över tre månader sövs i samband med leverbiopsi. Barn under 3 månader erhåller sedering.