Elastografi (Fibroscan)

Elastografi (Annat namn Fibroscan®) är en metod för att mäta stelheten i levern.

Elastografi är ett sätt att uppskatta hur mycket bindväv det finns i levern och om det finns misstanke på skrumplever.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Metoden är baserad på ultraljud och innebär att man får ligga på rygg på en brits varvid undersökaren håller ett instrument mot högra sidan av magen och utför mätningar mellan revbenen.

Undersökningen tar cirka 10 minuter och är helt smärtfri. Ingen bedövning behövs vare sig för vuxna eller barn. Ibland kan elastografi vara omöjligt att genomföra, oftast på grund av att det är trångt mellan revbenen eller att man har för mycket fett mellan huden och levern.
Vid undersökningen bör du vara fastande då nyligt intag av mat kan medföra att man erhåller falskt höga värden.

Under undersökning eller behandling

.

Efter undersökning eller behandling

Svar kan erhållas direkt efter undersökning.