Rektoskopi

Rektoskopi är en undersökning av ändtarmen.

Läs mer om rektoskopi

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs igenom ditt kallelsebrev och bilagor noggrant inför besöket.

Du kan äta och dricka som vanligt innan undersökningen.

Ibland görs ändtarmen ren med hjälp av en vätska, ett så kallat mikrolavemang. Ibland får man själv göra detta hemma (då framgår detta i kallelset) och ibland görs det på mottagningen.

Under undersökning eller behandling

Man får oftast ligga ner på vänster sida när läkaren för in rektoskopet, men ibland får man stå på alla fyra mot ett särskilt stöd. Om det behövs gör läkaren rent med en liten sug som förs in i rektoskopet.

För att tarmen ska bli lättare att undersöka spänns den upp genom att luft pumpas in genom röret. Ibland tas också ett litet prov från ändtarmen med hjälp av en tång.

Det kan kännas lite obehagligt när luften pumpas in, men det brukar inte göra ont. Undersökningen tar ungefär tio minuter.

Efter undersökning eller behandling

Oftast mår man som vanligt efter undersökningen, men om läkaren har tagit ett prov kan det blöda lite efteråt. Om det blöder mycket eller det inte slutar inom några timmar ska man kontakta mottagningen.